Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Valberedningen har precis haft sitt beslutsmöte och vill härmed presentera sitt förslag till förbundsstyrelse för Centerstudenter för 2021. Det är en enig valberedning som anser att det förslag som nu läggs fram är ett riktigt bra förslag, och att den föreslagna styrelsen kommer lägga grunden grunden för en otrolig valrörelse 2022.

Förslaget lyder som sådant:

Ordförande:

Julia Eriksson (omval, Uppsala).

Vice ordförande:

Mattias Jonsson (omval, nyval på plats, Lund),

Rasmus Elfström (nyval, Stockholm).

Förbundsstyrelseledamöter:

Isac Riddarsparre (omval, Linköping),

Olga Anikina (omval, Stockholm),

John Hultengård (omval, Uppsala),

Anna Ek (nyval, Uppsala),

Vilma Björk (nyval, Stockholm),

Ida Haggren (nyval, Lund).

Valberedning har bestått av Gustaf Svenungsson (sammankallande), Caroline Ferning, Isak Trygg Kupersmit, Indra Rehbinder och Julia Algotsson. Ersättare i fallande ordning har Eric Lundvall, Nora Karlsson och Joel Takahasi Olsson varit. Efter att Julia avgick från valberedningen blev Eric ordinarie ledamot. Alla ledamöter, ordinarie som ersättare, har varit med i beslutsprocessen.

Har man frågor eller funderingar kring förslaget är det bara att höra av sig till sammankallande i valberedningen Gustaf Svenungsson.