Om oss

I Centerstudenter är idéerna och diskussionerna i centrum men vi är också en plats för socialt umgänge och politisk kompetensutveckling. Som medlem knyter du spännande kontakter och samlar värdefulla erfarenheter inför yrkeslivet.

På nationell nivå arrangerar vi stämmor, utbildningshelger och intressanta seminarier. Vi ordnar även mingel, fester och studieresor. Huvuddelen av Centerstudenters verksamhet sker i våra lokalavdelningar. Ta chansen att besöka spännande talarkvällar, diskutera politik på våra pubträffar eller påverka den politiska utvecklingen i din stad tillsammans med likasinnade.

Centerstudenter är Centerpartiets fristående studentförbund. Vi har en egen självständig organisation men är en del av Centerrörelsen. Det innebär att du som medlem i Centerstudenter kan ställa upp som kandidat i de allmänna valen och att du kan påverka Centerpartiets politik tillsammans med oss. Ett medlemskap i Centerstudenter erbjuder vägarna in till centrum av svensk politisk debatt och möjligheten att på riktigt påverka svensk politik.

Ordlista

Förbundsstämma:
Centerstudenters högst beslutande organ är förbundsstämman som hålls varje vår. Där beslutas bl.a. om förbundets politik och styrelse samt riktlinjer för verksamheten.

Förbundsstyrelsen (FS):
Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen högst beslutande och verkställande organ. Det är förbundsstyrelsen som planerar och genomför förbundets nationella aktiviteter och representerar förbundet i officiella sammanhang.

Verkställande utskottet (VU):
Består av förbundsordförande och de två vice ordförandena. Verkställande utskottet bereder, tillsammans med generalsekreteraren, beslutsunderlag åt förbundsstyrelsen och förbereder dess möten. VU har också ett större ansvar för att operativt arbetsleda arbetet mellan förbundsstyrelsens sammanträden.

Generalsekreterare (GS):
Förbundets högsta tjänsteman. Ansvarar för press och administativa uppgifter samt att understödja FS i deras i arbete. Generalsekreteraren är stationerad på Centerpartiets riksorganisation i Gamla stan, Stockholm.

Avdelningar:
Avdelningarna utgör kärnan av Centerstudenters verksamhet. Centerstudenter har aktiva avdelningar vid de flesta stora svenska universitets- och högskolestäder. Avdelningarna anordnar egna aktiviteter såsom pubkvällar och talarkvällar. De har egna styrelser och egen ekonomi. Det finns också möjlighet för avdelningarna att söka medel från riksnivå för specifika ändamål som när en avdelning arrangerar ett större arrangemang med hela förbundet som målgrupp eller gör en riktad kommunikationsinsats.

Ordförandekåren:
Avdelningarnas ordföranden samlas i februari varje år för ordförandekonferens. Ordförandekonferensen syftar till att avdelningarna ska kunna stärka sina kontakter och lära av varandra hur man bedriver framgångsrik verksamhet. Ordförandekonferensen innebär också en möjlighet för avdelningarna att komma med inspel till förbundets nationella verksamhet.

Centerstudenter International (CSI):
CSI är ansvariga för internationella frågor och utgörs av en kommitté som utses av förbundsstyrelsen. Platserna utlyses årligen. CSI administrerar kontakten med förbundets internationella samarbeten och med Centerpartiets internationella stiftelse. Vidare skickar CSI ofta representanter på kurser, studieresor och arrangemang med internationellt fokus samt arbetar med förbundets internationella politik.

Sakpolitiska nätverk:
Centerstudenter har en budgetpost för geografiskt obundna sakpolitiska nätverk. Från denna post kan medlemmar söka pengar för att träffas och fördjupa sig inom ett sakpolitiskt område. Under våren 2015 samlades t.ex. ett arbetsmarknadspolitiskt nätverk och tog fram det som nu är Centerstudenters arbetsmarknadspolitiskt program.

Rådslag:
Varje höst arrangerar Centerstudenter Rådslag. Rådslaget är förbundets utbildningshelg då medlemmar från hela landet samlas för föreläsningar och kompetensutveckling. I samband med Rådslaget hålls alltid en Rådslagsbankett.

Haj(C)k:
Varje gång Centerpartiet håller partistämma håller Centerstudenter Helfestligt akademiskt jätte(Center)kalas i nära anslutning till arrangemanget. Haj(c)ken är en möjlighet för gamla och nya Centerstudenter att träffas. Under Haj(c)ken delas också traditionsenligt priset ”Årets Centerparlamentariker” ut till den av partiets riksdagsledamöter som anses ha utmärkt sig med synnerligen bra arbete i sveriges högst beslutande församling.

Valberedningen:
Granskar förbundsstyrelsens arbete och bereder val inför stämman.

Föreningen gamla rävar:
De gamla rävarna är Centerstudenters alumniförening. Verksamheten är hemlig och dold men det påstås att den legendariske Rufus styr förbundet från skuggorna. Rävarna kontaktas med fördel genom förbundsordförande emeritus Alfred Askeljung.

Bli medlem

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Oavsett om du siktar på en politisk toppkarriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

För att bli medlem måste du vara 18 år eller äldre.

Medlemskap i Centerstudenter kostar 20 kr per år.

Många av oss är eller har varit studenter men det är inget krav.