Internationellt

Centerstudenter International (CSI) är Centerstudenters organ för att sköta förbundets internationella samarbeten. CSI har som syfte att aktivt utveckla och sprida Centerstudenters internationella politik samt knyta kontakter, stötta och lära av likasinnade i andra delar av världen. På hemmaplan arrangerar Centerstudenter international valvakor, talarkvällar och andra liknande aktiviteter, som syftar till att väcka intresse och diskussion om internationell politik inom och utanför Centerstudenter.

CSI väljs på årsbasis av förbundsstyrelsen. Den nuvarande styrelsen består av:
Ludvig Hambraeus (ordförande och internationell sekreterare)
Linnéa Lindström 
Lukas Johannesson 
Romeo Granadino Martinez 
Ida Wallinder
Victor Rundqvist 
samt förbundsstyrelsens representant Isac Riddarsparre. 

CSI verkar inom tre internationella paraplyorganisationer:
LYMEC – vårt europeiska paraplyorgan, som är ungdomsförbund till Alliansen för Liberaler och Demokrater (ALDE).
ESFL – den europeiska grenen av den världsomspännande organisationen Students for Liberty. 
NCF – vårt nordiska paraplyorgan, som arbetar särskilt mot Nordiska Rådet. 


Centerstudenter International (CSI) is Centerstudenter’s committee for international affairs. The aim of CSI is to actively spread and develop Centerstudenter’s policy on international affairs as well as network with, support and learn from like-minded individuals and organisations from other parts of the world. At home, CSI arranges election parties, seminars and other similar activities, that aims to stimulate interest and discussions about international politics both within and outside of Centerstudenter.

CSI is elected on a yearly basis by the national bureau. The current committee consists of:
Ludvig Hambraeus (chairman and international officer)
Linnéa Lindström 
Lukas Johannesson
Romeo Granadino Martinez 
Ida Wallinder 
Victor Rundqvist
and the national bureau representative Isac Riddarsparre.

CSI operates within three international umbrella organisations:
LYMEC – our european umbrella organisation, the youth organisation of the
Alliance for Liberals and Democrats (ALDE). 
ESFL – the european branch of the world wide organisation Students for Liberty. 
NCF – our nordic umbrella organisation, which works towards the Nordic Council. 

Kontakt ❘ Contact


international@centerstudenter.se 

 

Ludvig Hambraeus, Internationell sekreterare / International officer:
ludvigeh@gmail.com 

Bli medlem

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Oavsett om du siktar på en politisk toppkarriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

För att bli medlem måste du vara 18 år eller äldre.

Medlemskap i Centerstudenter kostar 20 kr per år.

Många av oss är eller har varit studenter men det är inget krav.