Internationellt

Centerstudenter International (CSI) är Centerstudenters organ för att sköta förbundets internationella samarbeten. CSI har som syfte att aktivt utveckla och sprida Centerstudenters internationella politik samt knyta kontakter, stötta och lära av likasinnade i andra delar av världen. På hemmaplan arrangerar Centerstudenter international valvakor, talarkvällar och andra liknande aktiviteter, som syftar till att väcka intresse och diskussion om internationell politik inom och utanför Centerstudenter.

CSI väljs på årsbasis av förbundsstyrelsen. Den nuvarande styrelsen består av:
Linnéa Lindström (ordförande och internationell sekreterare) 
Lukas Johannesson 
Romeo Granadino Martinez 
André Varga
Victor Rundqvist 
samt förbundsstyrelsens representant Jakob Olsson. 

CSI verkar inom två internationella paraplyorganisationer:
LYMEC – vårt europeiska paraplyorgan, som är ungdomsförbund till Alliansen för Liberaler och Demokrater (ALDE).
NCF – vårt nordiska paraplyorgan, som arbetar särskilt mot Nordiska Rådet. 


Centerstudenter International (CSI) is Centerstudenter’s committee for international affairs. The aim of CSI is to actively spread and develop Centerstudenter’s policy on international affairs as well as network with, support and learn from like-minded individuals and organisations from other parts of the world. At home, CSI arranges election parties, seminars and other similar activities, that aims to stimulate interest and discussions about international politics both within and outside of Centerstudenter.

CSI is elected on a yearly basis by the national bureau. The current committee consists of:
Linnéa Lindström (chairman and international officer)
Lukas Johannesson
Romeo Granadino Martinez 
André Varga 
Victor Rundqvist
and the national bureau representative Jakob Olsson.

CSI operates within two international umbrella organisations:
LYMEC – our european umbrella organisation, the youth organisation of the
Alliance for Liberals and Democrats (ALDE). 
NCF – our nordic umbrella organisation, which works towards the Nordic Council. 

Kontakt ❘ Contact


international@centerstudenter.se 

 

Linnéa Lindström, Internationell sekreterare / International officer:
linneallindstrom@gmail.com

Bli medlem

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Oavsett om du siktar på en politisk toppkarriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

För att bli medlem måste du vara 18 år eller äldre.

Medlemskap i Centerstudenter kostar 20 kr per år.

Många av oss är eller har varit studenter men det är inget krav.