Om oss

I Centerstudenter är idéerna och diskussionerna i centrum men vi är också en plats för socialt umgänge och politisk kompetensutveckling. Som medlem knyter du spännande kontakter och samlar värdefulla erfarenheter inför yrkeslivet.

På nationell nivå arrangerar vi stämmor, utbildningshelger och intressanta seminarier. Vi ordnar även mingel, fester och studieresor. Huvuddelen av Centerstudenters verksamhet sker i våra lokalavdelningar. Ta chansen att besöka spännande talarkvällar, diskutera politik på våra pubträffar eller påverka den politiska utvecklingen i din stad tillsammans med likasinnade. Kontaktuppgifter till våra lokalavdelningar hittar du under fliken “avdelningar” här på hemsidan.

Centerstudenter är Centerpartiets fristående studentförbund. Vi har en egen självständig organisation men är en del av Centerrörelsen. Det innebär att du som medlem i Centerstudenter kan ställa upp som kandidat i de allmänna valen för Centerpartiet och att du kan påverka Centerpartiets politik tillsammans med oss. Ett medlemskap i Centerstudenter erbjuder vägarna in till centrum av svensk politisk debatt och möjligheten att på riktigt påverka svensk politik.

Ordlista

Förbundsstämma:

Centerstudenters högst beslutande organ är förbundsstämman som hålls varje vår. Där beslutas bl.a. om förbundets politik och styrelse samt riktlinjer för verksamheten. Alla medlemmar i Centerstudenter har närvaro-, yttrande-, och rösträtt. 

Förbundsstyrelsen (FS):

Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen det högst beslutande och verkställande organet. Det är förbundsstyrelsen som planerar och genomför förbundets nationella aktiviteter och representerar förbundet i officiella sammanhang.

HÄR hittar du kontaktuppgifter till nuvarande förbundsstyrelseledamöter.

Verkställande utskottet (VU):

Består av förbundsordförande och de två vice ordförandena. Verkställande utskottet bereder, tillsammans med generalsekreteraren, beslutsunderlag åt förbundsstyrelsen och förbereder dess möten. VU har också ett större ansvar för att operativt arbetsleda arbetet mellan förbundsstyrelsens sammanträden.

Generalsekreterare (GS):

Förbundets högsta tjänsteman. Ansvarar för press och administativa uppgifter samt att understödja FS i deras i arbete. Generalsekreteraren är stationerad på Centerpartiets riksorganisation i Gamla stan, Stockholm.

Verksamhetssekreterare (VS):
Tjänsteman med ansvar för verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling. Arbetar särskilt gentemot förbundets lokalavdelningar. Verksamhetssekreteraren är stationerad på Centerstudenter riksorganisation i Gamla stan, Stockholm. 

Avdelningar:

Avdelningarna utgör kärnan av Centerstudenters verksamhet. Centerstudenter har aktiva avdelningar vid de flesta stora svenska universitets- och högskolestäder. Avdelningarna anordnar egna aktiviteter såsom pubkvällar och talarkvällar. De har egna styrelser och egen ekonomi. Det finns också möjlighet för avdelningarna att söka medel från riksnivå för specifika ändamål som när en avdelning arrangerar ett större arrangemang med hela förbundet som målgrupp eller gör en riktad kommunikationsinsats.

Ordförandekåren:

Består av avdelningarnas styrelseordföranden och används bland annat som remissinstans till förbundsstyrelsen. En gång per termin samlas ordförandekåren fysiskt eller digitalt för ordförandekonferens. Ordförandekonferenserna syftar till att avdelningarna ska kunna stärka sina kontakter och lära av varandra hur man bedriver framgångsrik verksamhet. Ordförandekonferenserna innebär också en möjlighet för avdelningarna att komma med inspel till förbundets nationella verksamhet.

Centerstudenter International (CSI):

CSI är ansvariga för Centerstudenters internationella arbete och utgörs av en kommitté som utses av förbundsstyrelsen. Platserna utlyses årligen, i samband med förbundsstämman. CSI administrerar kontakten med förbundets internationella samarbeten och med Centerpartiets internationella stiftelse. Vidare skickar CSI ofta representanter på kurser, studieresor och arrangemang med internationellt fokus samt arbetar för att utveckla och spridaförbundets internationella politik.

Ex Ante: 

Ex Ante är Centerstudenters podcast som, med fokus på idéer och argument, tar upp stora och små frågor i nyfikenheten och bildningens tecken. Centerstudenter hade tidigare en medlemstidning med samma namn. 

Sakpolitiska nätverk:

Centerstudenter har en budgetpost för geografiskt obundna sakpolitiska nätverk. Från denna post kan medlemmar söka pengar för att träffas och fördjupa sig inom ett sakpolitiskt område. 

Rådslag:

Varje höst arrangerar Centerstudenter Rådslag. Rådslaget är förbundets största utbildningshelg, då medlemmar från hela landet samlas för föreläsningar och kompetensutveckling. I samband med Rådslaget hålls alltid en Rådslagsbankett.

Riksdagsuniversitetet: 

Riksdagsuniversitetet är Centerstudenters spetsutbildning i inom policyutveckling, extern och inom centerrörelsen, samt opinion. Utbildningen riktar sig till de medlemmar som vill fördjupa sina kunskaper inom politisk utveckling och påverkan, samt den liberala rörelsen och Centerpartiet. Inför utbildningstillfällena får deltagarna tillgång till kursmaterial och ska även genomföra olika uppgifter i syfte att stärka insikterna under utbildningen. Utbildningstillfällena anordnas i Stockholm och under dessa träffar genomförs talarpass, studiebesök och deltagarna utmanas genom att tillsammans få reflektera och diskutera kursens innehåll. Utbildningen avslutas med en studieresa till ett annat land.

Haj(C)k:

Varje gång Centerpartiet håller partistämma håller Centerstudenter Helfestligt akademiskt jätte(Center)kalas i nära anslutning till arrangemanget. Haj(c)ken är en möjlighet för gamla och nya Centerstudenter att träffas. Under Haj(c)ken delas också traditionsenligt priset ”Årets Centerparlamentariker” ut till den av partiets riksdagsledamöter som anses ha utmärkt sig med synnerligen bra arbete i sveriges högst beslutande församling.

Valberedningen:

Granskar förbundsstyrelsens arbete och bereder personval inför stämman.

Föreningen gamla rävar:

De gamla rävarna är Centerstudenters alumniförening. Verksamheten är hemlig och dold men det påstås att den legendariske Rufus styr förbundet från skuggorna. Rävarna kontaktas med fördel genom förbundsordförande emeritus Naod Habtemichael.

Bli medlem

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Oavsett om du siktar på en politisk toppkarriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

För att bli medlem måste du vara 18 år eller äldre.

Medlemskap i Centerstudenter kostar 20 kr per år.

Många av oss är eller har varit studenter men det är inget krav.