Kandidatpresentation: Sven Molenkamp

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det Sven Molenkamps tur.

Hej kära Center(student)vänner!

Jag heter Sven Molenkamp, boende i Kiruna men ursprungligen från Gagnef. För tillfället studerar jag till Civilingenjör inom Rymdteknik på Luleå Tekniska Universitet, mer specifikt inom atmosfärs och rymd-fysik. Mitt liv har varit starkt präglat av mitt engagemang i Centerrörelsen sen jag blev medlem i CUF 2015. Från distrikts/avdelningsledamot, stämmoombud och kretsordförande har jag haft många olika roller på olika nivåer i organisationen, nu söker jag även ert förtroende för förbundsstyrelsen i Centerstudenter.

Även om mitt engagemang började främst i CUF och partiet har jag under de senaste åren fått upp ögonen mer för Centerstudenter både via avdelningen i Luleå och genom Riksdagsuniversitetet under föregående året. Det jag ser är en organisation med eldsjälar av olika grad, ett mycket högt tak, och en viktig pusselbit för att göra Centerpartiet, Sverige och världen mer fri. 

Det finns såklart utmaningar även inom CS, antalet aktiva avdelningar är tyvärr väldigt lågt. Inom CS Luleå har jag personligen sett och känt hur mycket energi det tar med det organisatoriska arbetet, framförallt inom bankärenden, som tar från det roliga i att vara politiskt engagerad. Även om mycket i avdelningarna ska komma från passion och vilja så är det just trösklarna för en avdelning som gör det svårt att få ett fäste utanför de stora studentstäderna. Det jag vill arbeta fram är dels aktiv närvaro från FS, enklare kontaktvägar till andra avdelningar med starkt organisationsminne och generellt minska friktionen för ett avdelningsengagemang. 

Detsamma gäller valet, det viktigaste momentet för varje politisk organisation, där vi ska se till att få in så många av de fantastiska centerstudentkandidater till Riksdag, region och kommun som vi kan. Onekligen kommer man behöva prioritera kandidater och områden, men även om ingen kan göra allt så kan alla göra någonting. I min mening så bör inte kandidater behöva lägga tid på att lära sig nya egenskaper som bildredigering, annonsering i sociala medier och kontakta tryckerier när vi har en extremt kompetent medlemskår. Att få till system där man matchar kandidater med kompetenta medlemmar som fyller de specifika kunskapsgapen som finns är essentiellt för att få ut kandidaterna till debatter och ut på gatan. 

Förutom kandidaterna har vi i Centerstudenter ett stort ansvar att vara partiets liberala vakthund, vilket innebär att både stötta, men också kritisera när använder sig av valfläsk, tomma ord eller generellt oliberala förslag. Jag ser fram att ta striden med hela det politiska spektret och skärpa det politiska budskapet som Centerstudenter och i sin tur Centerpartiet använder sig av.

Även om valet tar upp mycket tankekraft och energi nu behöver vi även se bortom det och fortsätta med politikutveckling, både internt och externt mot partiet, med stor vikt på stämman nästa vecka. För att kunna bedriva den och samtidigt ha en levande interndemokrati är informella diskussioner essentiella. Den kan (och bör) ske över punschen men det finns också mycket potential i att dessa sker i ordnade men mindre format, till exempel som bokcirklar som skett sporadiskt under senaste åren, samt genom mindre digitala sammankomster av olika slag för att ge alla medlemmar möjligheten att komma in i organisationen och bidra till politiken utan att behöva frilägga sin helg. Detta är koncept jag är taggad att sätta mina tänder i och få kontinuerlig aktivitet från nationellt håll.

Ödmjukt tackar jag för valberedningen förtroende och hoppas även på ert förtroende på stämman kommande veckan. Tveka inte att höra av dig om du har några som helst frågor gällande min kandidatur. Jag kan nås enklast på messenger eller via mejl: sven.molenkamp@centerpartiet.se

Ha det fint!

Sven Molenkamp