Kandidatpresentation: Rasmus Elfström

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Nu är det dags för den sista presentation inför stämman och det är Rasmus Elfström, som kandiderar till förbundsordförande, som presenterar sig.

Ärade Centerstudenter,

För er som jag inte träffat de senaste åren heter jag Rasmus Elfström och har de senaste två åren varit vice förbundsordförande för Centerstudenter. Vid sidan om detta är jag 26 år gammal och skriver för närvarande mitt examensarbete inom juridik vid Stockholms universitet. Till stämman kandiderar jag till förbundsordförande – vari jag vill tacka för valberedningens förtroende i deras nominering. Nu hoppas jag på allas ert förtroende att få leda Centerstudenter.

Som ordförande för Centerstudenter har jag ett antal områden som jag vill tillägna särskilt fokus för att fortsätta stärka vår organisation och se till att vi kan fortsätta utveckla Centerstudenter tillsammans.

Jag vill lägga mitt fokus på att stärka värdet av medlemskap i organisationen. Vi har redan ett starkt varumärke och är omtyckta av externa aktörer. Framgent tror jag dock det finns ett värde i att öka åldersspridningen i medlemskåren för att både nyexaminerade studenter, precis som de som nyss börjat på en högre utbildning ska känna sig välkomna i fria tankars hem. För att göra detta vill jag bland annat arbeta med olika stadier av engagemang och skapa en naturlig engagemangstrappa med olika steg som kan omfatta fler personer än idag och generera mervärde för var och en av dem. Jag vill också strategiskt arbeta med olika medlemssegment för att skapa intressanta och värdefulla sammanhang för yngre nyare medlemmar, liksom äldre medlemmar som har mer erfarenhet och kunskap men som kanske inte längre är aktivt engagerade. Mötet mellan dessa medlemsgrupper är också något jag vill stärka, eftersom jag själv som ny medlem uppskattade och såg upp till de äldre medlemmarna som kunde dela med sig av sin erfarenhet och kunskap på olika event och sammanhang. För att lyckas med detta är det centralt att fortsätta värna den öppna, välkomnande och varma kulturen som vi har i Centerstudenter och som ligger mig särskilt nära hjärtat.

För att uppnå dessa mål behöver vi också börja arbeta aktivt med medlemsvärvning. Vi behöver se till att fler potentiella medlemmar når oss och får möjlighet att bli en del av vår organisation. Det handlar inte om att jaga potentiella medlemmar till varje pris, utan istället genom justeringar i våra rutiner och arbetssätt både på nationell nivå och lokalt genom att ge avdelningarna bättre verktyg för medlemsvärvning.

Dessutom står vi under eller i nära anslutning till nästkommande verksamhetsår inför en stundande valrörelse. Jag är så taggad på att få planera och genomföra en valrörelse med hela min kraft. Efter en nationell valrörelse, där jag som vice förbundsordförande ansvarat för planering och förberedelse tillika genomförande av densamma, står jag redo med god erfarenhet att verka för ett så bra valresultat som möjligt för våra parlamentariker.

Slutligen tror jag att en organisatorisk nystart för Centerstudenter med klarsynta prioriteringar är nödvändig. Vi har idag andra förutsättningar än när jag själv blev medlem och vi behöver anpassa oss för att möta dagens utmaningar, utifrån en grundlig analys av våra prioriteringar och resurser för att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att ta vår organisation framåt. Givet min goda och långa erfarenhet och insyn i olika delar av förbundet vet jag att jag kommer göra mitt yttersta för att detta arbete ska bli så bra som möjligt.

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor eller funderingar,

Med varmaste hälsningar,

Rasmus Elfström