Kandidatpresentation: Nora Karlsson

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det Nora Karlssons tur.

Kära Centerstudenter,

Mitt namn är Nora Karlsson och jag söker ödmjukt ert förtroende att få vara med och leda förbundet som ledamot i förbundsstyrelsen.

Jag är en 23-årig Uppsalastudent från östgötaslättens huvudstad. Jag började min resa i centerrörelsen 2014, då jag som 15-åring gick med i CUF. När jag flyttade till Uppsala 2018 efter att ha avgått som distriktsordförande för CUF Östergötland ville jag hitta en ny plattform för att kanalisera mitt engagemang. Då fann jag Centerstudenter. År 2020 fick jag förtroendet att sitta i avdelningsstyrelsen och sedan februari 2021 har jag haft den stora äran att vara avdelningsordförande i Uppsala. I bagaget har jag även med mig en kandidatexamen från Politicesprogrammet med inriktning på nationalekonomi och med fokus på internationell politik och utvecklingsekonomi. Under förra hösten praktiserade jag även på UD:s enhet för Internationell handelspolitik och under våren har jag gjort praktik på Timbro. Till hösten hoppas jag påbörja min master vid Uppsala universitet.

Centerstudenter är fria tankars hem- där man får tänka fritt och tänka stort. Det är en gemenskap där varje medlem får utvecklas och skapa minnen för livet. Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för att jag vill vara med och förvalta och utveckla vår fantastiska rörelse som blivit ett hem för så många av oss.

Centerstudenters främsta styrka och tillgång är dess medlemmar. Jag vill därför ge dem plattformar för att fördjupa och förkovra sig i politik och ideologi samt rusta våra medlemmar med de organisatoriska verktygen de behöver. Det kan innebära att förbundet skapar fler arbetsgrupper, anordnar fler spetsutbildningar eller bjuder in medlemmar till att delta i förbundets olika projekt. Det innebär också att avdelningarna stärks. Det är där medlemmar får sin första kontakt med förbundet, först vrider och vänder på argumenten och skapar starka band. För att medlemmar ska kunna och vilja dra nytta av vår verksamhet krävs att de känner sig välkomna och trygga. Därför vill jag bidra till att sänka tröskeln in till vår gemenskap. Att sänka trösklarna innebär inte att vi sänker nivån på diskussionerna, utan att alla ges utrymme och vågar ta plats. Jag vill att nya medlemmar ska fostras i en inbjudande och varm organisationskultur där alla känner att de får en tillhörighet.

Till hösten är det val och förbundet kommer behöva hitta en roll där vi både är trovärdiga i den politiken vi driver men även konstruktiva, utan att släppa den ideologiska skärpan. Vi har en viktig roll och stor potential att vara de som nyanserar det politiska samtalet och den chansen ska vi värna. Vi måste därtill stödja alla de många kompetenta Centerstudenter som kandiderar runt om i landet för det behövs fler centerstudenter i Sveriges politiska församlingar.

Jag ser fram emot att få kavla upp ärmarna för att stärka det förbund jag älskar. Om ni har några frågor kring min kandidatur är ni varmt välkomna att höra av er till mig på nora.karlsson@centerpartiet.se.

Med förhoppningen om ert förtroende,

Nora Karlsson