Kandidatpresentation: Nora Karlsson

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Nu är det dags för den sjätte presentationen och det är idag Nora Karlsson som presenterar sig inför stämman.

Älskade Centerstudenter,

Mitt namn är Nora Karlsson, jag är 24 år och studerar just nu en master på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag blev invald i förbundsstyrelsen vid förbundsstämman 2022 efter att tidigare ha engagerat mig i Centerstudenter Uppsala. Det gångna verksamhetsåret har varit det roligaste och mest lärorika året jag upplevt. Jag vet dock att jag har mer att ge och söker därför ödmjukt ert förtroende att få vara med och leda förbundet som ledamot i förbundsstyrelsen ännu ett år.

Det gångna verksamhetsåret präglades i stor utsträckning av valrörelsen och från första mötet gällde det att rulla upp ärmarna och hugga i. Jag är stolt över den valrörelsen som vi bedrev i Centerstudenter, även om valresultatet för partiet som helhet var under förväntan. Vi fokuserade starkt på att involvera avdelningarna och alla våra medlemmar, vi höll oss till sakfrågor och såg till att centerstudenter valdes in i politiska församlingar runt om i landet. Under året har jag också jobbat med vår kommunikation och med vår organisationsutveckling, skrivit motioner till partistämman, roddat med Ex Ante och varit med och anordnat den förbundsstämman som nu ska äga rum i mitt älskade Uppsala!

Under nästa år ser jag särskilt fram emot ett verksamhetsår som präglas mer av internt arbete i förbundet där vi stärker avdelningarna och hela organisationen, välkomna fler till vårt fantastiska förbund och arbetar mer strategiskt både internt och externt. Därtill ska det även planeras för ännu en valrörelse, denna gång till Europaparlamentet, där dessa delar kommer att vara viktiga.

Det politiska läget i Sverige gör att Centerstudenters tydliga och skärpta ideologiska röst behövs höras mer i debatten än på länge. Vi befinner oss i en period där partiets politik och framtoning är i ett skifte och i detta har Centerstudenter en viktig roll att spela genom att vara med och forma Centerpartiets interna politikutveckling. Samtidigt har det skapats ett tomrum i den allmänna debatten som Centerstudenter kan fylla och nyttja för att få fler liberalt sinnade studenter att hitta till oss. Därtill ska vi i större utsträckning dra nytta av alla de kompetenta och drivna medlemmar vi har, både nya som gamla, och möjliggöra för fler plattformar för sitt engagemang internt. Till sist måste avdelningarna känna att de får det stöd som de efterfrågar eftersom de är organisationens bultande hjärta och de som erbjuder kontinuerlig verksamhet för våra medlemmar.

Min vision framåt är ett förbund där vi har en välmående organisation såväl lokalt som nationellt . Ett förbund där alla medlemmar känner sig trygga och uppskattade. Ett förbund som ska vara det självklara liberala valet för studenter. Ett förbund med tydlig profil och igenkänning inom partiet, allmänheten och andra förbund.

Om ni har några frågor kring min kandidatur tveka inte att höra av er, antingen via DM på facebook och instagram eller via mail där ni når mig på nora.karlsson@centerpartiet.se.

Med förhoppningen om ert förtroende,

Nora Karlsson