Kandidatpresentation: Mattias Jonsson

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag presenterar sig Mattias Jonsson.

Kära Centerstudenter!

Jag är tacksam för valberedningens förtroende att bli förslagen till vice förbundsordförande. I våras tog jag med lika delar stolthet som vemod civilingenjörsexamen i datateknik i Lund. Sedan dess bor jag i Stockholm och programmerar. Det var just i Lund som mitt engagemang i politiken och Centerstudenter började. Våren 2016 blev jag medlem och har sedan dess spenderat tre år i avdelningsstyrelsen, varav två år som ordförande, och två år som ledamot i förbundsstyrelsen. Nu hoppas jag få ert förtroende att fortsätta arbeta i förbundsstyrelsen ett tredje år, denna gång som vice ordförande.

Det finns mycket att säga om vad Centerstudenter är, kan och borde vara, men för mig sticker två saker ut. Det första är Centerstudenter som en plats där det är roligt, givande och utmanande att engagera sig i politiken. Kurser och utbildningar där medlemmar får växa, vägar in i och stöd i ett partipolitiskt engagemang. Men även att ha riktigt roligt tillsammans på fester och sittningar. Alltid med idéerna och argumenten i fokus. 

Det andra handlar om den unika roll vi har som fristående studentförbund i partipolitiken. Vi närmar oss hastigt valrörelsen 2022 i ett politiskt klimat som lämnar mycket att önska. Vi är ett förbund vars argument och förslag tas på allvar både i och utanför centerrörelsen. Jag tror att samma sak som gör oss till ett bra förbund att engagera sig i också ger oss ett välbehövligt perspektiv på politiken, inte minst i en valrörelse.

Jag tycker att våra styrkor märks tydligt i vår verksamhet; i diskussioner på pubkvällar hos avdelningar såväl som i talarstolen på en stämma. Det är ett stort ansvar att representera ett förbund som Centerstudenter som vice. Men jag ser fram emot att axla det och hoppas på ert förtroende!