Kandidatpresentation: Julia Eriksson

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag presenterar sig förbundsordförande Julia Eriksson.

Bästa Centerstudent,

Jag vill inleda med att tacka valberedningen för deras förtroende, att bli föreslagen till omval som förbundsordförande.

Om några dagar är det ganska exakt ett år sedan jag bad om ert förtroende att få leda Centerstudenter som er förbundsordförande. Nu ber jag om ert förtroende att få företräda vårt ädla förbund ytterligare ett år.

För mig är Centerstudenter ett förbund där idéer får diskuteras och där diskussioner ges sitt rättmätiga utrymme. Det har ett värde i sig, men det bidrar också till att vi ständigt är i rörelse och har både förmågan och engagemanget att vara relevanta och kunna påverka. Inför det kommande verksamhetsåret tror jag att den förmågan, och vår röst, kommer vara viktigare än någonsin. Jag vill fortsätta företräda förbundet för att vi har ett väldigt viktigt, formativt och roligt år framför oss. Med kommande förbundsstyrelse och alla andra kunniga medlemmar är jag övertygad om att vi har potential att ta ännu mer plats, både i samhällsdebatten, i partiets interna strategiska arbete och i enskilda studenters val av engagemang.

Med en tillbakablick över det gångna året konstaterar jag att det inte bara pandemin som försvårat förutsättningarna för det starka samhället, byggt på enskilda människors och de frivilliga gemenskapernas initiativkraft. De sakpolitiska diskussionerna och visionerna för ökad frihet har i alltför stor grad ersatts av politiskt spel och enkla lösningar på komplexa problem. I pandemins spår har frihet och öppenhet ifrågasatts, och inför de stora samhällsutmaningarna har principer och nödvändiga frågeställningar överslätats till förmån för politisk strategi. En ljusnande framtid kräver att den liberala idé- och reformutvecklingen uppvärderas. Jag är vet att idéerna och begynnelsen för många av dessa reformer kan komma från oss och jag är beredd att arbeta för det. Det handlar både om ett målmedvetet arbete med att uppmärksamma och föreslå konkret sakpolitik i en frihetlig riktning, och att uppmuntra våra duktiga företrädare att ta plats. Under det här året kommer det ske många förberedelser inför hela centerrörelsens framtida valrörelse och de sakpolitiska prioriteringar ska stakas ut, både hos oss och i hela rörelsen. Detta arbete har redan påbörjats och det är min ambition att se till att vi i Centerstudenter fortsätter ta plats och är med för att påverka den processen.

Jag vill också att vi ska växa som förbund och ser fram emot möjligheten att så småningom kunna kampanja och möta studenter ute i våra avdelningarna igen. Arbetet med att välkomna nya medlemmar och vårda befintliga är en kärnuppgift för ett långsiktigt stark förbund. Med ett större kansli än någonsin har vi alla möjligheter att verkligen satsa på den här verksamheten. Det är ett arbete som jag vill fortsätta med och förbättra än mer under det kommande året, tillsammans med vald förbundsstyrelse. Därtill ser jag också ett stort behov av att kunna erbjuda än mer aktiviteter anpassade till rådande läge. Vi behöver förbereda både för fler digitala evenemang och en kontinuerlig fysisk verksamhet, som kan ta vid så fort förutsättningarna förbättras.

Med dessa utgångspunkter vill jag leda arbetet med att fortsätta utveckla Centerstudenter. Jag vill att vi ska ha fler plattformar för gemenskap, välkomna fler in i fria tankar hem, slipa idéerna och argumenten för mer frihet – och såklart, ha riktigt roligt på vägen!

På förbundsstämman ber jag om ert förtroende att få företräda Centerstudenter ett år till!

Har du några frågor eller fundering om mig, min kandidatur eller kommande verksamhetsår? Hör av dig till mig på julia.eriksson@centerstudenter.se eller 073-076 44 78.

Frihetliga hälsningar och väl mött på förbundsstämman!

Julia Eriksson