Kandidatpresentation: Julia Eriksson

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det Julia Erikssons tur.

Bästa medlemmar i Centerstudenter,

Inför förbundsstämman i helgen ber jag om ert förtroende att tillsammans med förbundsstyrelsen få leda Centerstudenter ytterligare ett år, och därmed igenom en valrörelse!

För er som inte känner mig ännu, eller som jag inte lyckats presentera mig ordentligt inför, så är jag 24 år gammal, bor i Uppsala och har efter lite uppehåll och strökurser i filosofi och ekonomisk historia drygt ett år kvar på juristprogrammet. 

När stämman inleds är det nästan två år sedan jag bad om ert förtroende att få leda Centerstudenter som er nya förbundsordförande. Under dessa två år som gått har jag lärt mig väldigt mycket, framförallt om det politiska hantverket men också om allt vad det innebär att utveckla en politisk organisation och vara en så bra chef som möjligt till förbundets fantastiska personal. 

Inledningsvis vill jag nämna att jag är stolt över hur vi, både förbundsstyrelsen och våra duktiga avdelningsstyrelser, lyckats planera om och planera runt pandemirestriktioner för att till slut – trots covid – kunna genomföra kampanjer, besöka olika avdelningar och anordna utbildningar, stämmor och ett stort 75-årsjubileum för vårt förbund. Även om läget inte varit optimalt så glädjs jag över hur vi alla hjälps åt för att kunna genomföra så mycket verksamhet som möjligt. 

När jag tillträdde som förbundsordförande ville jag se till att förbundet fortsatte växa, att förbundet utvecklades genom att fler medlemmar skulle välja att engagera sig i politiken och även känna sig trygga i sitt engagemang I Centerstudenter, samt att vi skulle fortsätta behålla vårt inflytande som ett förbund som värnar sakpolitiken framför spelet. Med en sammanfattning över 2021 års partistämma, regeringskriser och diverse andra projekt och händelser är jag stolt över att Centerstudenter fortsätter vara relevanta, driver ny politik gentemot partiet och har riktigt duktiga medlemmar, äldre som nya, som vill vara med och bidra – i sakpolitiska arbetsgrupper, internationellt eller som ombud för förbundet på Centerpartiets partistämma. Bokslutet för 2021 visar också ett växande medlemsantal igen, och det är otroligt roligt. Vi fortsätter också att hela tiden förbättra våra rutiner och medvetenhet om vad vi behöver göra för att ge alla rätt förutsättningar till ett roligt, givande och tryggt engagemang. Under 2021 har vi dessutom lyckats ge förbundet möjlighet att ha fler anställda än tidigare. Det är värdefullt både för oss nationellt och för alla medlemmar – det förbättrar verkligen organisationen i alla led och gör det enklare att genomföra mer verksamhet samtidigt som allas engagemang och arbete i förbundet kan bli mer hållbart. 

Men att vara stolt är annat än att vara nöjd! Med några månader kvar till valdagen och en valrörelse som redan börjat dra igång vill jag fullfölja nya planer tillsammans med en ny förbundsstyrelse, våra duktiga avdelningar och er medlemmar. Det är med min tidigare erfarenhet, men också ljusa framtidsutsikter om att kunna driva både Centerpartiet och politiken i stort i en mer frihetlig riktning som jag kandiderar för att få leda Centerstudenter genom en valrörelsen.

Vi har en hel del medlemmar som vill väljas in i politiska församlingar på alla nivåer på valdagen 2022. Centerstudenter ska vara redo att ta tillvara på allt detta engagemang och de idéer som kommer med de här personerna, i den kommande valrörelsen. Vi ska också se till att ta tillvara på hur duktiga våra avdelningar är, men samtidigt se till att alla aktiva medlemmar upplever sitt engagemang som hållbart genom en hel valrörelse och har riktigt roligt på vägen. Nu ska vi gemensamt tagga igång för att möta studenter, genomföra kreativa kampanjer och debattera till förmån för fler gröna, frihetliga, röster!

Med stämmopepp och hopp om ert förtroende,

Julia Eriksson