Kandidatpresentation: John Hultengård

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det John Hultengårds tur att presentera sig.

Ärade förbund,

Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till valberedningen för nomineringen att ytterligare ett år få sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse. Det är en oerhört stor ära att få detta förtroende.

Det gångna året har varit helt och hållet olikt något vårt förbund någonsin ställts inför tidigare. När den nu avgående förbundsstyrelsen valdes på förbundsstämman i slutet av april 2020, hade åtminstone jag en strimma av hopp om att vi skulle kunna anordna en fysisk förbundsstämma under hösten. Länge såg det ut så, men när andra vågen av COVID-19-viruset var ett faktum fick vi med stor sorg ställa om även den till digitalt. Så blir även den ordinarie stämman i år.

Emellertid har min inställning hela tiden varit att Covid-19 och sociala restriktioner är inget vi kan påverka, och att älta inställda evenemang är inget vi borde lägga energi på. Istället har jag och resten av förbundsstyrelsen tagit fram våra förstoringsglas och millimeter-granskat förbundets organisation. Om det är något som vi kunde arbeta med och lägga energi på, så var det att utveckla vår organisation internt.

När jag blev vald på förbundsstämman 2020, lyfte jag bland annat två saker jag ville arbeta med; medlemsvård och förberedande arbete inför valet 2022. Under det gångna året har jag, ihop med delar av förbundsstyrelsen och våra anställda, tagit fram och uppdaterat policys för medlemsvård. Centerstudenter ska vara ett förbund med låga trösklar in, och om vi kan fila ned dem ytterligare genom insatser från förbundsstyrelsen är det givet att vi ska göra det – samtidigt som vi inte ska tumma på den intellektuella verkshöjden. Därutöver har jag och andra delar av styrelsen arbetat fram strategier för hur våra avdelningar kan arbeta strategiskt inför nomineringsprocesser på lokal och regional nivå i Centerpartiet, samt tagit fram en guide för hur man kan vara kandidat i valet 2022.

Med det sagt, ser jag fortfarande att jag har mycket kvar att göra. Jag vill fortsätta arbetet med att guida avdelningarna i det förberedande arbetet inför valet, som vi påbörjade under detta år, och få möjlighet att tillämpa de uppdaterade policydokumenten om medlemsvård. Sedan 1 februari arbetar jag på Centerpartiets Brysselkansli som politiskt sakkunnig. Det innebär självklart vissa logistiska utmaningar att delta i förbundets verksamhet, men jag har valt att istället se det som att jag kan bidra med unika perspektiv och idéer i förbundets arbete. Om det är något vi har lärt oss under denna pandemi, så är det att möjliggöra för förbundets medlemmar att delta i aktiviteter – oavsett var de befinner sig. Genom min sakkunskap och förståelse för vilka politiska frågor som är på gång i Europaparlamentet, vill jag kunna utveckla Centerstudenter ytterligare.

Jag hoppas att jag får förbundsstämmans förtroende. Om ni har frågor, är det bara att höra av sig till mig.

Fridens liljor,

John Hultengård