Kandidatpresentation: Isac Riddarsparre

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det Isac Riddarsparres tur.

Kära förbund,

Det är en ära att acceptera valberedningens nominering till ledamot av Centerstudenters förbundsstyrelse. Centerstudenter är mitt hem: att arbeta för förbundets medlemmar och att verka för förbundets politik är inte bara ett uppdrag jag håller kärt, det är också hedrande. Med ert förtroende hoppas jag bli återvald som ledamot i förbundsstyrelsen 2021–2022.

Verksamhetsåret 2020–2021 var ett annorlunda år, inte minst personligen. Jag arbetade på pandemins frontlinje och fick själv bevittna det oerhörda lidande som uppstod i dess spår. I kriser där kollektivet mobiliseras är det lätt att agera för stunden och glömma de värden som frihet tillför oss varje dag. Aldrig blev behovet av liberalism så tydligt som när restauranger, flyglinjer och vårt vardagliga liv stängdes ned, stängdes in och stängdes av. Att arbeta för liberalismens sak blev under pandemiåret ännu viktigare, särskilt för mig. Regeringar världen över måste hållas vid sina löften: att pandemilagarna är tillfälliga och att vi så snart viruset tynar bort kan återvända till vilda fester, träffa familjen och resa till fjärran länder.

I samma anda hoppas jag att Centerstudenter har ett glatt 20-tal framför sig. Efter pandemin måste förbundet rivstarta sina fysiska aktiviteter så snart som möjligt. Vi behöver satsa ännu mer på medlemsvård och engagemang i förbundet, nationellt och särskilt i våra avdelningar. Inför valet 2022 är det viktigt att Centerstudenter har en stark och aktiv medlemskår som är entusiastisk och som för en livlig debatt över hela landet. Nästa val närmar sig trots allt i rask takt. Vi behöver studenter från alla hörn av Sverige och från så många utbildningar som möjligt. Förbundet behöver växa både på bredden och i sin mångfald.

Under det gångna året har jag haft nöjet att arbeta nära förbundets internationella utskott, CSI. Min önskan – om jag erhåller ert förtroende – är att Centerstudenter ska få ökat inflytande i de internationella samarbetsorgan vi deltar i och att vi även ska samarbeta med fler förbund, världen över. Förutsatt att restriktionerna släpps när pandemin vaccineras bort kommer det öppna sig många möjligheter till internationella utbyten i år: Centerstudenter ska ta chansen att bygga broar.

Om det finns något ni undrar över – allt mellan himmel och jord – kan ni höra av er till mig på isac.riddarsparre@centerpartiet.se

Varma hälsningar,

Isac Riddarsparre