Kandidatpresentation: Ida Haggren

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag presenterar sig Ida Haggren.

Ärade Centerstudent!

Jag är en tjugoårig Lundastudent vid namn Ida Haggren från Sveriges bästa slätt: den östgötska. Min start i centerrörelsen kom redan på gymnasiet då jag gick med i CUF, men det var när jag började i Lund som jag hittade Centerstudenter och med det ett hem. Det är nu mitt tredje år i min kära avdelningsstyrelse, numera även som vice ordförande. Utöver det har jag suttit i den utbildningspolitiska arbetsgruppen och under detta verksamhetsår som sammankallande i den ekonomiskpolitiska arbetsgruppen. Utanför politiken är jag nära att ta två kandidater i nationalekonomi och statistik, skapar makalöst vackra excelblad, hackar lök i Lunds bästa nationsspex och läser tegelstenar förklädda till fantasyböcker. Nu vill jag ta steget att söka ditt förtroende för att vara med och leda förbundet.

Viktigast för mig är den plattform som Centerstudenter utgör för varje medlem. För mig har Centerstudenter varit helt avgörande för den jag är idag. Utan de vänner och det ansvar jag har fått i organisationen hade jag varit många värdefulla minnen, politiska kunskaper och organisatoriska förmågor fattigare. Jag vill se till att fler får möjlighet att göra samma sak och i det arbetet är avdelningarna helt avgörande. Det är där de allra flesta har sin första kontakt med Centerstudenter och på den basen som man tar sig vidare ut i förbundet. Det finns ett egenvärde i att avdelningar existerar och att de är livskraftiga. För att nå dit måste det dock kännas roligt att engagera sig och trösklarna för engagemanget måste vara låga. Det kräver bland annat stöd från förbundsstyrelsen i form av ett starkt kontaktpersonskap liksom välfungerande plattformar för kommunikation mellan avdelningar så att hjulet inte måste uppfinnas på nytt. Vidare bör förbundsstyrelsen tillhandahålla aktivitet på nationell nivå som kan avlasta avdelningarna, framförallt forum för den som vill fördjupa sig ytterligare, såsom de utbildningar och politiska arbetsgrupper som redan existerar. När alla dessa delar fungerar optimalt tror jag att vi kan nå vår fulla potential som ett stabilt studentförbund både för den som vill vässa sin penna liksom den som vill fylla på sitt glas.

Under året kommer dock mycket fokus att ligga på valförberedelser, där jag ser att Centerstudenter har stor potential. Organisationen håller hög politisk nivå och vi har möjlighet att verkligen få genomslag för borgerlig politik i Centerpartiets valplattformar, givet att vi aktivt ligger på partiet, framförallt vid partistämman i höst. Det är också en oerhört viktig uppgift att identifiera och stötta Centerstudenters kandidater i valet.

Centerstudenter är ett otroligt förbund som rymmer fantastiskt mycket – mer än vad som går att säga här. Om det därmed finns något du undrar kring är du alltid välkommen att höra av dig. Jag finns tillgänglig på messenger eller mejl, idahag00@gmail.com. Jag hoppas att jag får ditt förtroende!

Frihetliga hälsningar,Ida Haggren