Kandidatpresentation: Ida Haggren

Varje dag fram till förbundsstämman kommer en person som kandiderar till CS:s förbundsstyrelse att få möjlighet att presentera sig här på hemsidan. Idag är det Ida Haggrens tur.

Ärade Centerstudent,

För dig som inte känner mig vill jag berätta att jag heter Ida, är 21 år och pluggar statistik och nationalekonomi i Lund. Vid det här laget har jag suttit i förbundsstyrelsen i ett år och det är på många sätt det roligaste jag någonsin har gjort. Därför söker jag nu ditt förtroende att få fortsätta i ett år till.

Början av det gångna verksamhetsåret var på många sätt ovisst: jag visste inte hur man var en förbundsstyrelseledamot och pandemi rådde fortfarande. Väldigt snabbt kom dock allting i gång, med fysiska FS-möten, regeringskris(er) och jubileum som gick av stapeln i mitt kära Lund. Det jag är stoltast över är mitt och Rasmus jobb med ordförandekonferenserna, min och alla andra ombuds insats på partistämman, samt den roll jag har fått agera gentemot min kontaktavdelning och den bostadspolitiska arbetsgruppen. Årets största misslyckande som bör adresseras i en kandidaturtext är det faktum att Rådslaget, som var mitt ansvarsområde, var tvunget att ställas in efter alldeles för få anmälningar. Detta berodde dels på faktorer utom vår kontroll, dels på diverse missbedömningar från vår sida. Om jag får förbundsstämmans förtroende (och därefter förbundsstyrelsens) skulle jag väldigt gärna se till att återupprätta Rådslagets (och min egen) ära.

Det främsta jag har lärt mig under året är hur stora organisationer fungerar och framför allt hur Centerstudenters förbundsstyrelse fungerar. Att få jobba så nära personer som är helt fantastiska på att organisera och strukturera arbete smittar av sig. Jag har även blivit tvungen att lära mig att arbeta mer och med andra saker än de jag tidigare var bekväm med. När jag från början kandiderade sade jag till valberedningen att jag aldrig skulle skriva en debattartikel, men en sådan råkade det bli också. Jag känner helt enkelt att Centerstudenter är mitt förbund och att jag har en skyldighet gentemot det. Att sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse har gett mig nya kompetenser, nytt självförtroende och ny självkänsla.

Nästa verksamhetsår kommer till största del präglas av valet (och får man gissa på ett obestämt antal regeringsbildningar?). Det skulle kännas fantastiskt roligt att få genomföra och se resultatet av all den planering vi har gjort det senaste året. Även när det kommer till valet ser jag det som självklart att sätta mig själv åt sidan för en stund (inom rimliga gränser såklart) för att kampanja för Centerstudenter och för Centerpartiet. Det är i slutändan i valet som vi har störst chans att påverka Sverige, både genom att öka synligheten för CS och genom att dra röster till partiet. Vi får inte låta den chansen glida förbi. Med det sagt får vi inte tappa fokuset på kärnverksamheten – att ta hand om våra medlemmar, stärka våra medlemmar och att ha riktigt kul tillsammans. Det kommer att bli en balansgång, framför allt under hösten, som jag ser fram emot att gå tillsammans med den nya förbundsstyrelsen. 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om min kandidatur. Mina DM:s (och min punschflaska) står alltid till förfogande för den som vill.

Frihetliga hälsningar,

Ida Haggren