Tilde Lind

Plats 9 på kommunlistan i Uppsala
Plats 23 på regionlistan i Uppsala mellersta valkrets
Plats 15 på riksdagslistan i Uppsala

Ålder: 20 år

Prioriterade frågor:
– Miljö och klimat
– Vård och omsorg
– Arbetsmarknad

Jag heter Tilde Lind och är 20 år gammal. Jag vill genom denna text presentera mig själv och varför jag vill företräda Centerpartiet i Uppsala kommunfullmäktige efter valet 2022.

Centerpartiet har varit mitt politiska och ideologiska hem sedan jag gick med i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) hösten 2016. Efter en tid utsågs jag till ledamot i CUF Uppsala läns distriktsstyrelse och vid stämman 2018 valdes jag till vice distriktsordförande. Under min tid i CUF arbetade jag på distriktsnivå och även i två nationella arbetsgrupper för sakpolitik där jag var med och tog fram propositioner inom miljö-och klimatpolitik och vårdpolitik. På distriktsnivå representerade jag CUF Uppsala län i kommunkrets- och distriktsstyrelsen, och fick då god inblick i Centerpartiets regionala och lokala politiska arbete.

Min tid i CUF gav mig utbildningsmöjligheter, erfarenhet och mersmak på politiskt engagemang. Sedan januari 2021 har jag tjänstgjort som kretsombud för Centerpartiet i Uppsala och varit ansvarig tjänsteperson för Uppsalakretsens politiska, organisatoriska och kommunikativa arbete. I min roll som kretsombud får jag göra skillnad i Uppsalapolitiken dagligen. Det vill jag fortsätta göra som förtroendevald i Uppsala kommun.

Sedan februari 2022 är jag aktiv i Centerstudenter Universitatis Upsaliensis (CSUU) där jag innehar posten som ceremonimästarinna. Centerstudenter har gett mig ett politiskt hem där jag har kunnat fördjupa mina sakpolitiska kunskaper, utveckla mina ideologiska perspektiv och engagera mig som Uppsalastudent.

I valrörelsen 2022 vill jag använda mitt engagemang för att Centerpartiet ska fortsätta göra skillnad i kommunpolitiken. Jag brinner främst för frågor som rör miljö- och klimat, vård och omsorg och arbetsmarknad. I valrörelsen ska Centerpartiet och Centerstudenter vara självklara politiska krafter som står upp för liberala och medmänskliga värden. Centerpartiet i Uppsala ska vara ett parti som syns i människors vardag – såväl i valstugorna som i kampanjaktiviteter och i debatter – i staden, kransorterna och på landsbygden.

Som Centerstudent är det särskilt viktigt för mig att Centerpartiet är Uppsalas bästa studentparti. I valrörelsen vill jag lyfta förslag som skapar fler miljö- och klimatvänliga lösningar som förenklar vardagen för studenter, ger studenter möjligheter till en hälsosam studietid – psykiskt och fysiskt – och som öppnar upp och förbättrar Uppsalas arbetsmarknad. Centerpartiet ska skapa ett Uppsala där studenter får möjligheter att utvecklas och i sin tur vill bidra till kommunens utveckling. Fler ska vilja arbeta i och leva i Uppsala kommun även efter sina studier, och för att det ska ske måste politiken möta studenternas behov.

Jag vill använda min kreativitet, min erfarenhet och mitt driv för att vara en tydlig röst för Centerpartiet i Uppsala kommunfullmäktige. Jag hoppas att vi ses i valrörelsen!