Nora Karlsson

Plats 2 på kommunlistan i Uppsala

Ålder: 23 år

Prioriterade frågor:
– Öka jämställdheten och bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket
– En grönare och mer trivsam stad
– Minskad regelkrångel och byråkrati för företag och privatpersoner

Jag är en tydlig ideolog men som också gillar att vara analyserande och att vrida och vända på argument. Utgångspunkten för mig som liberal är den enskilda människan. Därför vill jag ge individen frihet att bestämma över sitt eget liv för att kunna utvecklas och förverkliga sig själv. För mig är det viktigt att det offentliga möjliggör den friheten snarare än att stjälpa den. Kommunpolitik är särskilt intressant därför att de beslut som fattas påverkar människors vardag på ett väldigt tydligt sätt – där vill jag vara med och påverka.

I ett ojämställt samhälle begränsas människors frihet. Jag tycker att det är oacceptabelt. Jämställdhetsperspektivet bör därför finnas med som ett självklart inslag i samtliga politikområden- från kärnverksamheten till det stärkta civilsamhället.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste bekämpas kraftigt. Jag tror att kunskap är nyckeln till förändring, därför måste skolpersonalen och socialtjänsten tillsammans med andra relevanta aktörer utbildas i att upptäcka tecken på hedersförtryck och hur man kan förhindra och stoppa det. Uppsala kommun bör även ta fram en strategi och handlingsplan för denna problematik som innefattar kvalitetssäkrade rutiner.

De kvinnodominerade yrkena måste få bättre villkor. Kommunen kan gå före och erbjuda goda löner och arbetsvillkor i vår kärnverksamhet samtidigt som andra aktörer ska få verka och bidra med konkurrens. Kvinnor ska inte låsas in i offentliga monopol utan möjlighet att byta arbetsgivare.

Kvinnor i våldsamma relationer måste kunna få hjälp och stöd. Kommunen måste nyttja sina resurser för att på bästa sätt hjälpa dessa kvinnor och samtidigt stödja det otroliga civilsamhället som varje dag jobbar med denna viktiga fråga. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda skyddade boenden, erbjuda stödsamtal och att arbeta preventivt.

Uppsala kommun ska även vara trivsamt, energiskt och i framkant i miljö-och klimatfrågor. Stadskärnan bör vara till för människor och möten. Därför bör biltrafiken i innerstaden begränsas och istället bör det byggas fler parkeringshus utanför stadskärnan. Parkeringsplatser bör rustas med laddstationer och det bör ställas miljökrav vid offentliga upphandlingar och vid nya byggprojekt. Kommunens fordonsflotta bör ställas om till fossilfria drivmedel och fler byggnader i kommunens bestånd bör anläggas med solceller, grön eller sociala tak.

Jag vill även att kommunen ska bevara grönområden och rusta upp parker så att människor vill vistas där. De kommunala föreskrifterna som förbjuder alkoholförtäring i centrala Uppsala bör slopas. Kommunen och polisen bör fokusera på viktigare ändamål än att störa människor som tar ett glas vin eller en öl en sommarkväll.

Slutligen bör Uppsala kommun bör även sluta sätta käppar i hjulet för företag och privatpersoner. Jag vill underlätta tillståndsprocessen, förbättra dialogen mellan kommunen och berörda parter och ge fler personer möjligheten att utforma sin egen framtid.

Jag vill kort sagt ha en mer jämställd och grönare kommun som är fylld av liv och rörelse.