Milena Axklo

Plats 3 på riksdagslistan i Västermanlands län
Plats 6 på kommunlistan i Västerås

Ålder: 26 år

Prioriterade frågor:
– Klimat
– Jämställdhet
– Trygghet

Länkar:
https://www.milenaaxklo.se
https://www.instagram.com/milenaaxklo
https://twitter.com/milenaaxklo

Jag kandiderar till riksdagen för att jag tror att vi kan göra världen bättre, och jag vill vara med. Följ min kandidatur och kontakta mig på Instagram under @MilenaAxklo.

Mitt namn är Milena Axklo. Jag är 26 år gammal och har nyligen tagit examen i statsvetenskap vid Mälardalens universitet. Som liten bodde jag på min släktgård på den småländska landsbygden, men under tonåren flyttade jag till Stockholm och Södermalm. Sen några år tillbaka bor jag nu i en hyrestrea i Västerås tillsammans med min man och våra två barn (födda-20 och -22). Jag står som nr 3 på Centerpartiets riksdagslista i Västmanland och driver en krysskampanj mot mandatet. 

Min politiska övertygelse vilar på en liberal och feministisk grund. Det fick sin början under tonåren när jag upptäckte, och lusläste, moderna feministiska idéer. Min familj har en konservativ bakgrund, men med min feministiska utgångspunkt fick jag genom Annie Lööf som den enda, kvinnliga partiledaren i valet 2014 upp ögonen för den liberala ideologin. Denna ideologiska övertygelse har prövats både en och fem gånger, inte minst inom ramen för min utbildning. Hur mycket jag än läser och resonerar cirkulerar jag alltid tillbaka till liberalism, positiv frihet och tron på den enskilda människans förmågor. Jag tror helt enkelt att det finns kraft i varje människa, och att samhällets uppgift är att se till att varje människa på egen hand kan använda den kraften. Skadliga och patriarkala strukturer finns just i det kollektiva sammanhanget, och därför måste vi se bortom det för att skapa politik för jämställdhetens och Sveriges bästa. 

Sen ett antal år är jag medlem i Centerstudenter, men mitt primära engagemang har varit i syskonförbundet CUF. Där har jag under två år fått sitta som ledamot av förbundsstyrelsen med ansvar för rätts- och demokratipolitiska frågor. Det är min starka övertygelse att vi liberala politiker inom rättspolitiken just nu måste stå upp för varje enskild individs rätt att leva ett fritt liv utan varken digital övervakning eller fysiska inskränkningar. Vi har ett överhängande ansvar att stå som en motpol mot de konservativas förslag om ökad övervakning och integritetskränkande åtgärder. Förslag som allt för ofta saknar stöd inom vetenskapen. 

Min grund finns alltså i den liberala ideologin och i de feministiska idéerna. Min politiska och akademiska bakgrund berör till stor del rätts- och demokratipolitiken. Det här är självklart frågor jag vill arbeta mycket mer med framöver, men det går heller inte att blunda för vår tids stora klimatutmaning. Vi kan klara omställningen till ett hållbart samhälle med förnybara energikällor, men då måste vi våga visa politiskt ledarskap och vi måste göra det nu. 

Vill du veta mer om mig, och min kampanj mot riksdagen? Följ mig under @MilenaAxklo på Instagram eller surfa in på www.milenaaxklo.se