Max Törnqvist

Plats 3 på riksdagslistan i Göteborg

Ålder: 33 år

Prioriterade frågor:
– Reformering av alkohollagen
– Inför gårdsförsäljning
– Fler direktlinjer med tåg till Europeiska städer

För drygt 12 år sedan styrde jag flyttlasset till Göteborg. Uppväxtplatsen var Norrtälje, denna ostkustpärla. Därför kändes det naturligt att byta från en stad vid havet till en annan, om än en större sådan.

Strax efter flytten följde studier på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Det mynnade ut i en pol.kand och sedermera en pol.master i offentligförvaltning.

Ända sedan jag flyttade till Göteborg har jag varit engagerad i Centerstudenter. Jag varmed och startade upp en slumrande avdelning, blev avdelningsordförande och sedan förbundsstyrelseledamot. Centerstudenter har varit det överlägset mest betydelsefulla och lärorika engagemanget som jag har haft.

Göteborg är sett till antalet inskrivna studenter på universitetet Sveriges näst största studentstad. Med det följer ett ansvar att skapa förutsättningar för bra studentliv. Göteborg har sedan länge aspirerat på att vara Sveriges främsta nöjesstad. Men ord måste bli till handling om det ska bli verklighet. Några storspelningar på Ullevi per år duger inte. Göteborg ska leva dag som natt, året om.

Göteborg ska bli Sveriges roligaste stad och Sverige ska bli ett roligare land. Det är mitt övergripande valbudskap.

Det högklassiga nöjeslivet i Köpenhamn brukar framställas som en förebild. Köpenhamns myller av uteställen möjliggörs bland annat av lägre ställda krav i lagstiftningen. Den svenska alkohollagen kräver att alla uteställen måste kunna servera ett brett utbud av lagad mat. Detta leder till höga kostnader i kök och personal, vilket motverkar mångfald och kreativitet, samtidigt som det missgynnar mindre aktörer. Släpp fram den lilla ginbaren på hörnet eller det nördiga kaffehaket som också vill servera naturviner. Dessa ska inte stoppas av klumpiga och ålderdomliga regler. Inte heller ska kommuner, särskilt i studentrika städer, bötfälla folk som vill ta sig en öl i parken.

Därför behöver vi driva på för en reformering av alkohollagen, i syfte att skapa lagstiftning som i större utsträckning harmoniseras med förutsättningarna på kontinenten. Matserveringskrav, sittplatskrav och att folkölsförsäljning endast får ske i lokaler där det också säljs livsmedel, är bara några exempel på otidsenliga bestämmelser i lagen.

Göteborg är Sveriges ölhuvudstad. Det fullkomligen kryllar av mikrobryggerier, vilka blivit ett signum för staden. Men det är en bransch som behöver vårt stöd för att Göteborg och Sverige som land ska kunna bli en öldestination i världsklass. Ett viktigt steg är att införa gårdsförsäljning i Sverige. Det hade ökat möjligheterna för bryggerierna att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Inte minst hade det gynnat den viktiga besöksnäringen i form av dryckesturism.

Det är högst rimligt att vuxna människor ska få köpa med sig några flaskor hem efter ettbesök. På så sätt tar vi också våra lokalt producerade varor ut i världen och Göteborg kan fortsätta vara en stad med öppna portar till omvärlden.

Det ligger i Göteborgs DNA att vara öppet mot omvärlden. I takt med att allt fler vill resa stilsäkert och klimatsmart så behöver möjligheterna att välja tåget till kontinenten öka drastiskt. Antalet europeiska destinationer behöver öka.På så sätt tar vi svenskarna och göteborgarna ut i världen på ett hållbart sätt.

Bygg också klart järnvägen mellan Oslo, Göteborg, Köpenhamn och Hamburg. Så bygger vi en skandinavisk megaregion, som vidgar arbetsmarknaderna och underlättar för turism och logistik. Det sätter människor i rörelse.

Kan vi få allt detta på plats så kan Göteborg verkligen bli Sveriges roligaste stad, och Sverige ett roligare land.