Louise Grabo

Plats 3 på riksdagslistan i Västra Götalands län östra

Ålder: 29 år

Prioriterade frågor:
– Frihet
– Företagande
– Landsbygd

Mitt engagemang började som tioåring när jag kämpade för att få en cykelväg från byn jag växte upp i in till tätorten Vara på Västgötaslätten. Det var den första frihetsfrågan jag kämpade för, men absolut inte den sista.

Jag har under åtta år varit aktiv i partiet, ungdomsförbundet och studentförbundet. Jag har varit engagerad såväl lokalt som internationellt och det har gett mig erfarenheter och kunskaper som jag alltid kommer att bära med mig i livet. Idag arbetar jag som generalsekreterare för en branschförening för svenska fintechbolag. Att jobba för att politiken ska främja företagande och innovation är därmed en del av min vardag.

Jag kandiderar till riksdagen för att jag tror att Skaraborg förtjänar en stark röst i riksdagen som sätter vår del av Sverige på kartan. Skaraborg är fyllt av entreprenörskap och de gröna näringarna utgör länets hjärta. Det behövs lägre skatter och bättre service för att fler ska starta och utveckla sina företag.

Det ska även bli enklare att bo på landsbygden. Idag har vi över hundratusen ödehus i Sverige som förfaller, vilket är ett hot mot kulturarvet och vår miljö. Att ta vara på gamla hus är ett sätt att spara resurser och varje räddat hus är en vinst för vår landsbygd. Tyvärr är lagstiftningen för fyrkantig och främjar fortfarande slit-och-släng-samhället snarare än varsam renovering. Här måste riksdagen göra mer.

Det finns fortfarande en föreställning om att det är tråkigt att bo på landsbygden; det är det inte. Men det skulle kunna bli ännu roligare om staten underlättade för nöjes- och näringslivet att utvecklas. Därför vill jag tillåta gårdsförsäljning, ta bort tvånget om matservering och reformera strandskyddet rejält. Det är tre reformer som sannolikt fått fler restauranger, barer och evenemang att utvecklas även på Västgötaslätten.

I Skövde, den största staden i Skaraborg, finns högskolan som kryllar av framtida centerstudenter. Jag ser fram emot att värva både röster och medlemmar där, tillsammans med er i Centerstudenter!