Freija Carlstén

Plats 2 på riksdagslistan i Uppsala och plats 39 på den nationella listan

Ålder: 31 år

Prioriterade frågor:
– Klimat och miljö
– Hållbara och gröna samhällen
– Cirkulär ekonomi och återbruk

Jag är landskapsarkitekt, utbildad på SLU Ultuna och jag jobbar dagligen med människors närmiljö, framtidens städer och hur vi ska minska vår påverkan på klimatet. Dessa kunskaper och erfarenheter vill jag ta med mig in i riksdagen för klimatets och Sveriges bästa.

Ett fungerande klimat och rik biologisk mångfald är grundförutsättningar för oss människor att kunna leva ett gott liv. Därför måste utvecklingen av vårt samhälle göras hållbart med klimatet i absolut fokus varför detta är min högst prioriterade fråga. Individen, näringsliv och industri är just nu det som driver omställningen och politiken har hamnat på efterkälken med att fatta de beslut som behövs. Omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle kommer att kosta. Därför anser jag att det behövs riktade prioriteringar och skatter som fokuserar på rätt saker. De som smutsar ner ska betala mer medan skatter, bland annat i form av lägre arbetsgivaravgifter för att företagen ska kunna lägga en större del av sina resurser på att anställa fler som kan jobba för ett grönare och hållbart samhälle.

En grundtrygghet i livet är den egna bostaden. Utan ett fungerande och tillgängligt bostadsutbud kan vi inte få ett fungerande samhälle. Därför är regelförenklingar och fokus på hur vi bygger billigare och hållbart viktiga parametrar som jag vill jobba med för att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner att de behövs och får plats. Därtill är byggindustrin en sektor som släpper ut mest i Sverige. Även infrastruktur och kollektivtrafik är viktigt för att Sverige och samspelet mellan stad och land ska fungera. Det fyller en enormt viktig funktion som katalysator för att driva hela samhällets utveckling framåt och här vill jag se större satsningar på attraktiv kollektivtrafik samt transporter som inte släpper ut koldioxid och ökar vårt fysiska välbefinnande.

Hur vi brukar våra gemensamma tillgångar har börjat komma allt högre upp på dagordningen i både samhället och i byggbranschen. Men det behövs många regelförenklingar och politiska åtgärder för att kunna gå från teori till praktik och återbruka i större utsträckning. Den största mängden avfall i Sverige genererades från byggbranschen och här finns det många stenar att vända på för att säkra ett ökat återbruk av material och minska slöseriet på våra gemensamma resurser.

Dessa frågor som jag bottnar i professionellt och politiskt är de jag primärt kommer att fokusera på om jag får förtroendet att sitta i Sveriges riksdag.

Jag är sedan länge stolt medlem i Centerstudenter och bakom mig har jag även ett långt engagemang med olika uppdrag inom nationsvärlden i Uppsala, bland annat inom kommunikation och som redaktör. I mina förtroendeuppdrag i kommunen har jag särskilt värderat grönare stadsbyggnad och studentfrågorna högt. Som ledamot i plan- och byggnadsnämnden har jag både drivit på för att göra det lättare för nationerna att bygga och renovera sina fastigheter och kämpat för fler och billigare bostäder för studenter. Som ordförande för Centerpartiet Uppsala har jag arbetat för att stärka partiet internt och såväl som att utveckla partiets politik och arbete för grönare städer.

Nu vill jag göra samma sak i valet 2022 och hoppas jag får ditt förtroende att representera Centerpartiet i Sveriges riksdag.