David Liljedal

Plats 13 på kommunlistan i Lund
Plats 2 på regionlistan i Skåne, Mellankretsen
Plats 3 på riksdagslistan i Skåne läns södra valkrets

Ålder: 29 år

Prioriterade frågor:
– Klimatet
– Social rättvisa
– Psykisk hälsa

Länkar:
https://www.facebook.com/CenterDavid
https://www.instagram.com/david_liljedal

Valet 2022 är ett ödesval och det är viktigare än någonsin att vi orkar stå upp för goda värderingar och kämpa för den framtid vi vill se.

Jag kandiderar till Region Skåne och till Sveriges riksdag därför att jag vill göra min del för att lyfta de frågor jag ser som våra viktigaste framtidsfrågor.

Jag är 28 år gammal, har varit aktiv i centerpartiet sedan 2009 och enormt motiverad till att kämpa hårt för att göra allt jag kan för att bidra till en bättre framtid.

Jag sitter just nu i Psykiatri- Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden i Region Skåne samt i Utbildningsnämnden i Lunds kommun och har de senaste 4 åren fått jobba med många viktiga frågor. Klart är dock att mycket mer måste göras inom just dessa ämnen.

Klimatet kan inte vänta, vi måste på alla nivåer nå upp till våra åtaganden enligt parisavtalet.

Samhällskontraktet måste gälla alla, men diskrimineringen på arbetsmarknaden för utlandsfödda, de årslånga köerna till utredning för personer med könsdysfori och mäns fortsatta våld mot kvinnor visar att så inte är fallet. Så mycket mer måste till för att göra vårt samhälle till ett samhälle för alla.

Den ökande psykiska ohälsan bland unga är en av våra största framtidshot. Att vi då inte har bättre utbyggd elevhälsovård är skrämmande. Allt för få skolor har tillgång till skolpsykolog och allt för få skolkuratorer har möjlighet att arbeta preventivt, vilket är den enskilt viktigaste insatsen vi kan göra. Är det dags att införa ett tak på hur många elever en skolkurator får ansvara över?

Som statsministern brukar säga måste vi vända på varje sten. Det är hög tid att göra så på riktigt, även inom dessa ämnen. Det vill jag göra mitt yttersta för att bidra med. Ge mig din röst den 11 september och kryssa David Liljedal. För Skånes bästa!