Anton Ångman

Plats 2 på riksdagslistan i Västernorrland

Ålder: 28 år

Prioriterade frågor:
– Sjukvård
– Infrastruktur
– Totalförsvar

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill se ett starkare, tryggare och friare Norrland. Varje dag upplever jag som många kring mig alla de sätt som landsbygden hamnat efter. Det är dåliga vägar och otillräckliga transportmöjligheter, och en sjukvård som brister i resurser och tillgänglighet. Det är dags att politiken ser problemen och gör något åt det; vi måste värna det som är viktigast för oss. Som riksdagsledamot vill jag ta tag i de orättvisor och hinder som norra Sverige möter och se till att hela landet får leva i trygghet och framtidstro. Då får vi se fria trygga människor i föreningar och företag forma samhället in i framtiden.

Sjukvård ska finnas tillgängligt när man behöver det. Därför måste vi säkra att vårdköerna kapas och överbeläggningarna försvinner. Det behövs nationella insatser för att lösa problemen ute i regionerna. Bland annat en primärvårdsreform, med mer valfrihet för såväl personal som patient att välja hur mottagningarna ska se ut. Detta bör involvera listningstak och därigenom möjlighet till fler småskaliga mottagningar. Sjukvårdsförsäkringar måste försvaras kommande mandatperiod. 

För att infrastruktur ska fungera i hela landet måste pengarna fördelas annorlunda. För varje kilometer tågräls som föreslås för höghastighetstågen måste investeringarna matchas i övriga landet. Idag är en av rikets största flaskhalsar sträckorna norr och söder om Sundsvall, med möjlighet till stora tidsvinster till relativt låg investeringskostnad. Det är min mening att svensk järnvägs sämre sträckor bör åtgärdas innan staten belånar sig för generationer för ett höghastighetsprojekt som bevisats ge marginell samhällsnytta.

Energipolitiken behöver mindre politisk klåfingrighet, och mer samarbetsvilja. Vi behöver en ny energiuppgörelse för att nå både Centerpartiets kortsiktiga mål om fördubblad effekt till 2030 och de nationella målen om fossilfrihet till 2045. För att uppnå detta behövs ett teknikneutralt förhållningssätt, och att lokalsamhället får större del av skatteintäkterna från detta än vad som gäller idag. Detta innebär i klarspråk att all fossilfri energi kommer behövas, och det innefattar både vindkraft och kärnkraft. Vidare betyder det också att delar av skatteintäkterna från dessa verksamheter blir regionala/kommunala vilket ger en konkret nytta och starka incitament för de vars lokalsamhälle påverkas av verksamheten.  

Försvarsmakten och försvaret av friheten är en av varje nations viktigaste kärnuppdrag. Det nya säkerhetsläget och vårt inträde i Nato gör det ännu mer angeläget med en förstärkning av försvarsbudgeten. Försvaret behöver särskilt stärkas i nedre Norrland, som idag är en vit fläck mellan Norrbotten och Mälardalen och viktigt för förbindelserna från Trondheim till Bottenhavet. Därför vill jag och Centerpartiet att Västernorrlands regemente växer till struktur och storlek som en brigad, vilket också blir en viktig del i att öka utbildningsvolym och personell volym.