Amandah Andersson

Plats 3 på riksdagslistan i Västerbotten

Ålder: 30 år

Prioriterade frågor:
– Jämställdhet
– Klimat
– Totalförsvar

Länkar:
https://www.facebook.com/anderssonamandah
https://www.instagram.com/amandah.centerpartiet
https://twitter.com/enamandah

Jag är uppvuxen i Boden och bor sedan sju år tillbaka i Umeå, dit jag flyttade för att börja studera. Idag har jag en kandidatexamen i statsvetenskap och en i ekonomisk historia, samt en masterexamen i statsvetenskap. Min tid som student var lite annorlunda, i och med att jag blev ensamstående förälder när jag var 21 år. Att kombinera studier och livet som ensamstående mamma har varit det mest utmanande men också mest inspirerande jag har gjort. Det var svårt – men det gick!

Det var inte självklart för mig att kandidera i valet. Jag blev medlem i Centerstudenter år 2018. Innan dess var jag övertygad liberal, men varit partipolitiskt obunden. Idag arbetar jag som jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna och har vid flera tillfällen uttryckt meningen ”Jag är inte politiker, jag är tjänsteperson”. Nu är det annorlunda – jag är riksdagskandidat. Viljan att förändra ännu mer och komma ännu närmare besluten blev för stark.

Jag är liberal för att jag ser den lilla individen före det stora systemet. Frihet är något som ska finnas så som individen väljer, inte så som staten väljer att ge individen. Det är i grunden två frågor som driver mig. Den första är att alla människor, oavsett kön och bakgrund, ska ha samma möjligheter till ett fritt liv och att förverkliga sina drömmar. Det andra är att det ska finnas en jord kvar att leva på för mina barnbarn, deras barnbarn och barnbarnsbarn. Det handlar om jämställdhet och klimatet.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi har en lång väg kvar att gå. Män tjänar i snitt 3,8 miljoner mer än kvinnor över ett liv och kvinnors pension motsvarar omkring 69 procent av männens. Mer än 20 procent av utrikes födda kvinnor är arbetslösa och de för sämre stöd än män för att få ett första jobb. Endast 26 procent av landets företagare är kvinnor och bara en procent av allt riskkapital går till kvinnor som vill driva företag. Varje år mördas i snitt 15 kvinnor av en man som hon hade eller hade haft en relation med, och bara 5 av 100 anmälda våldtäkter – där den utsatta i över 90 procent av fallen är en kvinna eller tjej – leder till en fällande dom. Ja, vi har en lång väg kvar att gå.

Vi befinner oss i en klimatkris. Nu står norra Sverige i centrum för en grön industrivåg. Jag tror att ny teknik och nya innovationer är vägen fram för en grön omställning, därför krävs det ökade investeringar och minder regelkrångel. Men det krävs mer, exempelvis en ny energiöverenskommelse för att säkra tillgången på hållbar energi i hela landet och en grön skatteväxling. Städer som växer måste växa grönt och det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val som individ.

Ännu en fråga jag vill lyfta är totalförsvaret. Totalförsvaret handlar om mycket mer än militärt försvar. Det handlar om hela samhällets förmåga att stå emot kriser och angrepp mot vårt land, vår befolkning och känslig samhällsinfrastrutkur. Vi behöver ett starkt cyberförsvar som skyddar samhällsbärande funktioner och våra medborgare, en vård som klarar av kriser, ett elnät som inte kollapsar och en livsmedelsproduktion som kan mata vår befolkning!

Jag finns på tredje plats på Västerbottens riksdagslista och bor ni i Västerbotten ska ni kryssa mig om ni vill ha en röst för mer frihet, mer jämställdhet och en grön framtid.

Amandah AnderssonInstagram: amandah.centerpartietFacebook: Amandah Andersson, C VästerbottenTwitter: enamandah