Hur industrin ska kunna rädda klimatet

Om rapporten:

Hur industrin ska kunna rädda klimatet: Möjligheter och hinder för svensk basnäring att möta klimatkrisen

Det var med skogen och malmen som den svenska industriella revolutionen tog fart i mitten av 1800-talet. Tidigare hade bruk av olika slag vuxit fram för att försörja krigsapparaten med vapen, men det var först när ångdrivna sågverk placerades längs Norrlands älvmynningar som den verkliga förändringen tog fart. Pådriven av flottat timmer, byggdes tillverkningsindustrin runt om i landet upp och Sverige tog sina första stapplande steg mot den välmående nation vi är idag.

Industrier är ett av kännetecknen för den moderna civilisationen, och mycket av våra samhällens framgång är kopplade till industrins framsteg. Den industriella revolutionen gav oss möjlighet att snabba på förädlingen av produkter och genom övergången från självhushållning gavs vi för första gången skydd från moder jords nycker. Än idag är förekomsten av industri ett mått på välstånd, och nyetablering av industriella verksamheter en metod för utveckling.

Inom ramen för den här rapporten har vi definierat en rad svenska basnäringar som vi tror har potential att bidra till omställningen och lös- ningar som möjliggör ett hållbart samhälle. Vi vill peka ut hur dessa kan komma att göra det, vilka hinder de står inför och hur politiken kan bidra till att lösa deras utmaningar. Syftet med rapporten är således att utröna vad svenska basnäringar behöver för att vara långsiktigt resilienta utan att bidra negativt på miljö eller klimat och istället bidra till att snabbare lösa dagens miljö- och klimatkris.

Centerstudenter är Centerpartiets fristående studentförbund. Vår politik vilar på en grön liberal grund. Det innebär att vi arbetar för ett friare, mer hållbart och mer öppet samhälle där individen är viktigare än systemet.

Författare: Anna Ek, Sven Molenkamp & Ida Wallinder

Redaktör om formgivare: Malin Stampe