En sjukvård i förändring

Morgondagens primärvårdsutförare måste få möjlighet att skräddarsy avtal och kostnader utefter patienternas verkliga behov och efterfrågan. Flexiblare ekonomiska ramar, en stärkt valfrihet, ett tydligare grunduppdrag och möjlighet till kombinerad specialisttjänstgöring för läkare skulle kunna råda bot på några av primärvårdens största problem.

Läs mer om de slutsatser som vår förbundsstyrelseledamot Warda Fatih kommer fram till i Rapporten “En sjukvård i förändring.”