Debattartikel: ”Dags att byta ut S högskole­politik”

Socialdemokraterna går återigen val på fler utbildnings­platser inom högskolan. En fortsatt utbyggnad utan att kraftigt förstärka kvaliteten vore att göra en björn­tjänst för arbets­givarna som skriker efter kompetens och studenterna som investerar åratal av sitt liv. Så väl utbildningens användbarhet som förutsättningarna för studenternas lärande, de centrala byggstenarna för kvalitet i högre utbildning, behöver stärkas.”

Förbundsordförande Julia Eriksson och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Fredrik Christensson skriver i Svenska Dagbladet om konsekvenserna av sju år med socialdemokratisk högskolepolitik. De presenterar också 4 konkreta förslag för en bättre högskolepolitik!

Här kan du läsa artikeln i dess helhet.