Centerstudenters valberedning presenterar sitt förslag till förbundsstyrelse 2022

Den 15 mars presenterade Centerstudenters valberedning sitt förslag till förbundsstyrelse för 2022. Förslaget lyder som sådant:

Ordförande:

Julia Eriksson (omval, Uppsala)

Vice ordförande:

Mattias Jonsson (omval, Lund)

Rasmus Elfström (omval, Stockholm)

Förbundsstyrelseledamöter:

Vilma Björk (omval, Stockholm)

Ida Haggren (omval, Lund)

Nora Karlsson (nyval, Uppsala)

Sven Molenkamp (nyval, Luleå)

Jakob Olsson (nyval, Göteborg)

Rebecka Undén (nyval, Uppsala)