Centerstudenters valberedning har lämnat sitt förslag

Centerstudenters valberedning har lämnat sitt förslag till förbundsstyrelse för kommande verksamhetsår. I förslaget ingår ett nyval av förbundsordförande och valberedningen har valt att föreslå Rasmus Elfström.

Beslut om Centerstudenters förbundsstyrelse fattas av förbundsstämman den 21-23 april, i Uppsala.

I år har förbundet haft ett exceptionellt stort antal erfarna och kompetenta kandidater till förbundsstyrelsen, vilket givit valberedningen en både angenäm och tuff uppgift i arbetet med att förbereda val av ny förbundsstyrelse. Det skriver valberedningens sammankallande, Warda Fatih.

Det är en enig valberedning som föreslår följande ledamöter i förbundsstyrelsen 23/24:

Förbundsordförande

Rasmus Elfström (nyval på posten, omval i styrelsen)

Vice förbundsordförande

Ida Haggren (nyval på posten, omval i styrelsen)

Sven Molenkamp (nyval på posten, omval i styrelsen)

Förbundsstyrelseledamöter

Vilma Björk (omval)

Nora Karlsson (omval)

Jakob Olsson (omval)

Ida Wallinder (nyval)

Mikael Blomstrand (nyval)

Karin Mattson (nyval)


Nuvarande förbundsordförande Julia Eriksson aviserade i december att hon kommer avgå som förbundsordförande och valberedningen föreslår nu Rasmus Elfström som ny förbundsordförande.

Rasmus Elfström är 26 år gammal, läser sista terminen på juristprogrammet på Stockholms universitet, är politisk sakkunnig för Centerpartiet i Stockholms stad och har sedan 2021 varit vice ordförande för Centerstudenter.

– Jag vill öka Centerstudenters inflytande i den politiska debatten och det politiska hantverket, både internt i Centerpartiet och externt. Samtidigt vill jag se att förbundet växer och att vi lyckas attrahera ännu fler medlemmar. Våra frågor är viktigare än på länge och jag tror det är fantastiska förutsättningar för att välkomna fler och bli en ännu starkare röst för ett friare Sverige. Nu hoppas jag på medlemmarnas förtroende på förbundsstämman om några veckor och att jag får möjligheten att leda förbundet från och med april, säger Rasmus Elfström.

Foto: Maja Ekdahl