Centerstudenter säger nej till Centerpartiets förslag om att stryka p. 44 i JA

Centerpartiets uppgift är att i första hand verka för att partiets politik får så stort genomslag som möjligt, inte att säkra Socialdemokraternas ställning på rosenbad, säger Centerstudenters förbundsordförande Julia Eriksson.

Vad är viktigast för C? Att vi tycker något och står fast för liberal politik, eller att vi anpassar vår sakpolitik utifrån Vänsterpartiets bud i Stefan Löfvens ambition att bilda regering? Centerstudenter anser att det förstnämnda är det som är Centerpartiets uppgift.

Punkt 44 i Januariavtalet är en viktig fråga för Centerpartiet, och ett viktigt första steg för att liberalisera en sönderreglerad bostadsmarknad. Centerpartiet accepterade Stefan Löfven som statsminister mot att JA genomförs, punkt för punkt. Det var premissen för att acceptera en socialdemokratisk statsminister.

Att öppna upp för justeringar i avtalet är att sätta Stefan Lövfens regeringsinnehav i första hand, och våra idéer och vår sakpolitik i andra hand. Någonstans sätter man en gräns för vad ett borgerligt, liberalt, parti kan kompromissa med och arbeta för, här sätter Centerstudenter gränsen.