Centerstudenter har en ny förbundsstyrelse!

Under Centerstudenters förbundsstämma, helgen den 8-10 april, valdes en ny förbundsstyrelse. Den nyvalda förbundsstyrelsen kommer leda förbundet genom den kommande valrörelsen och utpekade mål är att se till att opinionsbilda för liberal politik, Centerstudenter som kandiderar i valet och samtidigt se till alla medlemmar upplever valrörelsen som rolig och hållbar.

– Jag ser fram emot valrörelsen, men den kommer vara tuff bitvis då Centerpartiet är i en situation där vi ibland är ensamma om våra politiska ståndpunkter. Samtidigt är jag övertygad om att Centerstudenter kommer kunna bidra till många bra samtal och debatter, genom våra företrädare, våra kandidater och alla duktiga medlemmar. Målet är att fler studenter ska välja att lägga en grön, frihetlig röst, i valet 2022. Detta säger Julia Eriksson, omvald förbundsordförande för Centerstudenter.

Den nyvalda förbundsstyrelsen består av: Julia Eriksson, förbundsordförande (omvald), Mattias Jonsson, vice ordförande (omvald), Rasmus Elfström, vice ordförande (omvald), Ida Haggren, ledamot (omvald), Jakob Olsson, ledamot (nyvald), Nora Karlsson, ledamot (nyvald), Rebecka Undén, ledamot (nyvald), Sven Molenkamp, ledamot (nyvald) och Vilma Björk, ledamot (omvald).

Från vänster: Sven Molenkamp, Malin Stampe (generalsekreterare), Jakob Olsson, Vilma Björk, Mattias Jonsson, Julia Eriksson, Rasmus Elfström, Rebecka Undén, Ida Haggren & Nora Karlsson.