Ansök till arbetsgrupp för partistämmomotioner!

Bakgrund

Centerstudenter ska ta fram motioner till Centerpartiets partistämman hösten 2023 (partistämma äger rum vartannat år). Nu är det äntligen dags att påbörja motionsskrivandet!

Vem?

Är du medlem hos oss, gillar reformutveckling och vill påverka vilka förslag som Centerpartiet ska förnya sin politik med? Då ska du ansöka till vår arbetsgrupp för partistämmomotioner!

Upplägg

Arbetsgruppen kommer vara uppdelad i fyra mindre undergrupper, där varje grupp tillsammans med personer från förbundsstyrelsen ansvarar för att ta fram ett antal motioner inom sitt respektive område. Arbetsgruppen kommer i huvudsak arbeta med motionerna mellan slutet av oktober fram till början av januari 2023, där arbetsgruppen har viss frihet att planera och lägga upp arbetet utifrån överenskommelse inom gruppen. Under processen kommer vi också ha möjlighet att ta del av besök från politiker och sakkunniga inom för arbetet relevanta områden.

Ansökan

För att ansöka skickar du ett mejl till centerstudenter@centerpartiet.se, anger i rubriken ”intresseanmälan partistämmomotioner” och i mejlet information enligt nedan:

  • namn
  • telefonnummer
  • mail
  • vilken/vilka av de sakpolitiska områdena integration, miljö/klimat/energi, demokrati- och rättspolitik samt europapolitik som du är intresserad av att vara med om skriva motioner inom

Sista dagen att skicka in sin ansökan är fredagen den 7 oktober!

Ta chansen att vara med och påverka samt lära dig mer om politik! Välkommen med din ansökan!