Warda Fatihs kandidatpresentation

0 Skriven av: Naod Habtemichael Kategori: Förbundsstämma, Kandidatpresentationer 2020, Okategoriserade
Warda Fatih presenterar sig för förbundsstämman

Käraste medlemmar. Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag tar emot valberedningens nominering till omval som vice förbundsordförande. För egen del har det redan hunnit bli två fantastiska år i förbundsstyrelsen, och jag ser fortfarande med stor glädje tillbaka på den dag då jag trädde in i förbundet för första gången. Ett beslut jag är otroligt glad för.

För er som inte träffat mig tidigare är jag nyliga 25 år fyllda och hemmahörande i Skåne. Under en normal termin ägnar jag mig åt läkarstudier, men de senaste två har jag fått förmånen att arbeta som politiskt sakkunnig inom det socialpolitiska området i Sveriges riksdag. I höst lägger jag brännande riksdagsärenden och förhandlingar i Stockholm bakom mig och återgår till fortsatt bildning inom akademins ramar.

Centerstudenter har de senaste åren burit stor framgång, i både riksdags- och europaparlamentsval, vilket gjort studenter till Centerpartiets största väljargrupp. Det vore inte möjligt utan de senaste årens arbete från Centerstudenters alla medlemmar och idogt kämpande avdelningar. Det kommande verksamhetsåret kommer därför vara ett synnerligen viktigt år för förbundets återväxt. Under kommande år ska Centerstudenter navigera sig fram till en ny partistämma och ännu en valrörelse. Det ger förbundet en unik möjlighet att välkomna fler medlemmar, stärka den ideologiska bildningsresan och förfina förbundets politiska ställningstaganden. För detta krävs ett långsiktigt strategiskt arbete, i vilket jag vill lyfta några delar särskilt under kommande verksamhetsår:

 

  • En relevant ideologisk kraft

”´Emergiencies´ have always been the pretext on which the safeguards of individual liberty have eroded.” – Fredrich Hayek

Centerstudenter går in i ett nytt decennium. Ett politiskt decennium vars startsträcka redan präglats av en kraftigt förändrad omvärld. Friheten kommer få utstå stora angrepp de kommande åren. I efterspelet till en global kris, som präglats av restriktioner och nationell slutenhet, kommer de fundament på vilket vi byggt ett starkt internationellt samarbete och en fri demokrati att ifrågasättas. Vad den liberala politiska rörelsen ska vara under det nya 20-talet kommer i stort att behöva definieras utifrån de politiska beslut vi fattar idag. När ingripanden och anspråk från den moderna centralstaten blir allt större måste Centerstudenter fortsatt påminna om skillnaden mellan välfärdssamhället och välfärdsstaten. De kommande åren kommer göra det än viktigare för Centerstudenter att lyckas förklara vad liberalismen innebär – och varför den inte får offras.

 

  • Ett fria tankars hem – utan glastak

”Too many women in too many countries speak the same language – of silence.” – Hillary Clinton

I maj 1919 röstade Sveriges riksdag igenom det första grundlagsbeslutet för myndiga kvinnors rösträtt och rätt att väljas till riksdagen, efter en lång politisk kamp från kvinnorättsrörelsen. Trots att Sverige i stor utsträckning präglas av en formell jämställdhet i politiska rättigheter och deskriptiv politisk representation visar flera studier att det inte råder reell jämställdhet mellan män och kvinnor i politiskt arbete. Unga kvinnor i synnerhet möter på större motstånd i utövandet av sina uppdrag än andra. Centerstudenter ska fortsatt vara ett fria tankars hem, där argumenten väger starkare än åsikterna. Men det ska också vara ett fria tankars hem – helt utan glastak. Det ställer krav på en stärkt jämställdhet inom förbundet, och hela den politiska rörelsen. Det ska vara lika självklart för en kvinna att uttrycka sig, fatta strategiska beslut, och ta den offentliga debatten, som det idag är för män. Mitt mål är att förbundsstyrelsen kommande verksamhetsår finner fler sätt för att sänka trösklarna för kvinnor att söka sig in, och vidare fram, i förbundet.

 

  • Ett livskraftigt förbund med lägre trösklar

“A life-long mission has been to counter the notion that political engagement is the spinach we must eat in order to have the dessert of freedom.” – Frances Moore Lappé

 Centerstudenters verksamhet bygger helt på studenter och närheten till akademin. Att Centerpartiets största väljargrupp är studenter innebär att Centerstudenter har stora möjligheter att stärka tillväxten och bli Centerpartiets största politiska kraft. För att nya rötter ska slå an i förbundet krävs också en fungerande inkludering. För detta behövs välfungerande avdelningar, en tillgänglig och stödjande förbundsstyrelse, och fler möjligheter till bildning och utveckling. Varje medlem ska känna att Centerstudenter erbjuder just den plats för inspirerande politiskt engagemang som kan väcka ett livslångt intresse till liv.

Jag hoppas ödmjukast på ert förtroende för att få fortsätta leda förbundet från posten som vice förbundsordförande. Har du frågor eller funderingar om min kandidatur? Tveka inte att höra av dig till mig på warda.fatih@centerpartiet.se.

Varmaste hälsningar,

Warda

 

 

 

0

Din varukorg