Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2013

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2013 0 Skriven av: Admin Kategori: Nyheter, Organisation

Centerstudenters valberedning lägger härmed fram sitt förslag till ny förbundsstyrelse inför det kommande verksamhetsåret.

Valberedningen förordar ingen till posten som ordförande.

Två kandidater har offentliggjort sin kandidatur till ordförandeposten, Hanna Björklund och Hannes Hervieu. Valberedningen ser att de båda kandidaterna väl stämmer överens mot kraven på en framtida förbundsordförande för Centerstudenter. Genom att inte förorda någon av kandidaterna ges de två en jämbördig chans att förtjäna förtroendet av Centerstudenters medlemmar.

I detta åläggs ett självreglerat ansvar hos kandidaterna att bedriva en juste, ärlig och ansvarsfull kampanj.

I övrigt har valberedningen enats om att föreslå följande styrelse för verksamhetsåret 2013:

1:e vice ordförande:
Isak Engqvist (nyval)

2:e vice ordförande:
Niklas Svanlindh (nyval)

Ledamöter:
Isabella Carneström Edman (nyval)
Alfred Askeljung (omval)
Julie Tran (nyval)
Viktor Hofslagare (nyval)
Lisa Holmgren (nyval)
Max Törnqvist (omval)

 

Den nya förbundsstyrelsen väljs på Centerstudenters förbundsstämma i Göteborg.

//Marcus Persson
Sammankallande i valberedningen

0

Din varukorg