Tryggare studenter

Tryggare studenter 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter, partistämma

Ekonomin är väsentlig för att studenterna ska kunna bedriva sina studier framgångsrikt

Alliansregeringen har höjt studiemedlet med 350 kr/mån fr.o.m. 1 januari 2010, och fr.o.m. 2011

höjdes fribeloppet med cirka 30 000 kr om året. Fr.o.m. 1 juli 2011 höjdes studielånet med

ytterligare 460 kr/mån. Detta är bra och viktiga prioriteringar.

För att stärka arbetslinjen och, för den som vill, möjliggöra arbete parallellt med studierna vill vi

även på sikt att fribeloppsgränsen för lånedelen helt tas bort.

Studenter är en grupp som ofta hamnar mellan stolarna i socialförsäkringssystemen. Vi vill ha ett

system för trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet som gäller lika för alla oavsett

om du är företagare, student eller arbetar.

CSN har idag monopol på utlåning av studiemedel. Genom att låta privata aktörer konkurrera

på marknaden skulle studenterna få större frihet i att välja långivare. Centerpartiet anser att

regeringen bör pröva möjligheten att banker tar över administrationen av studielånen.

Studenters ekonomi är ofta ett ämne för debatt. Studiemedelsnivån har endast höjts marginellt

under de senaste åren och inte följt samma takt som KPI. Vi ser att det studiebidrag som idag

föreligger inte behöver höjas nämnvärt. Däremot borde studenter ha möjlighet att öka sina studielån mer  om de vill.

0

Din varukorg