Tobias Samuelsson presenterar sig inför stämman

0 Skriven av: Admin Kategori: Förbundsstämma, Kandidaturpresentationer, Organisation

Tobias Samuelsson är föreslagen till förbundsstyrelsen

Vänner och centerstudenter!

Jag söker ert förtroende att få sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse under kommande verksamhetsår.

Frihet är det bästa ting och anledningen till att jag gick med i Centerstudenter. För vi vet att det bästa av samhällen inte byggs ovanifrån, utan när människor får frihet och makt över sin tillvaro, och inte begränsas av förmynderi och pekpinnar.

Under de senaste stämmorna har vi antagit flera progressiva sakpolitiska program, varav några har omarbetats och nya har tillkommit till årets förbundsstämma. Det är bra. Vi ska konkretisera våra idéer inom våra fokusområden, men vi får samtidigt inte glömma förbundets signum: Fria tankars hem. Därför skulle jag i förbundsstyrelsen vilja arbete med att sätta ett större fokus på idéarbetet. För trots en växande organisation, fler och större avdelningar har förbundets idéutvecklande arbete fått stå tillbaka. Politiska rapporter är ett ypperligt sätt att jobba med idéutveckling på, men de har varit få till antalet under de senaste två verksamhetsåren. Det borde vara en given del av Centerstudenters arbete, och utvecklar inte bara politiken, utan tar också tillvara på den breda kompetens som finns i förbundet.

Jag är 22 år, uppväxt i Eskilstuna, men sedan ett par år tillbaka bosatt och studerande i Uppsala där jag till sommaren tar min kandidatexamen i retorik. Vid sidan av retoriken har jag läst kurser i idéhistoria och statsvetenskap. För tillfället skriver jag kandidatuppsats med inriktning mot politisk retorik och har från min utbildning breda kunskaper inom kommunikativt arbete och praktiska erfarenheter av allt från att skriva ledarstick till att utforma PR-kampanjer.

Till förbundsstyrelsen tar jag också med mig lång erfarenhet av styrelsearbete. Under mina fyra år i centerrörelsen har jag förutom mitt engagemang i studentförbundet suttit med i distriktsstyrelser i ungdomsförbundet och partiet. Under senaste året har jag varit vice ordförande för Centerstudenter i Uppsala och bland annat ansvarat för lokala aktiviter som ett flertal sittningar och talarkvällar, men också evenemang som Sjöslaget som lockade centerstudenter långt bortom uppsalaslätten.

Väl mött i Linköping!

 <- Tillbaka till alla kandidaturer

0

Din varukorg