”Sveriges öppnaste parti” kör över den egna medlemskåren angående datalagringsdirektivet.

”Sveriges öppnaste parti” kör över den egna medlemskåren angående datalagringsdirektivet. 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter

September 2011, Åre. Centerpartiets partistämma applåderar efter att en förkrossande majoritet gått emot den gamla partistyrelsens förslag om att införa datalagringsdirektivet ifrån EU. Stämman visar att man inte längre finner sig i kompromisser och praktiska lösningar som sätter systemen före människan. Man har nytt hopp om ett parti som konsekvent också vågar stå upp för sin ideologiska övertygelse.

Datalagringsdirektivet innebär en inskränkning i människors privata sfär som inte går att motivera med dess brottsförebyggande effekt. En effekt som i praktiken visat sig vara ringa. Vill vi använda våra offentliga resurser till att kartlägga vanliga människors privatliv? Till att utan brottsmisstanke göra grova inskränkningar i den personliga integriteten? Detta bara för att nå en marginell ökning i mängden uppklarade brott, en ökning som likväl skulle kunna uppnås genom att använda samma resurser till polisiär verksamhet? Detta är bara ett exempel på hur byråkrater i EU lägger sig i allt fler frågor de inte har att göra med och hur makten förflyttas både ifrån det svenska folket och den svenska staten.

Februari 2012, Stockholm. Centerpartiets riksdagsgrupp beslutar att gå emot partilinjen för att rösta för datalagringsdirektivets införande tillsammans med resten av regeringen. Argumentationen antyder att det är viktigare att regeringen verkar regeringsduglig än att den driver en politik man kan stå för, att det är viktigare att göra det EU bestämmer än det man anser vara bäst för det svenska folket.

Detta är egentligen en demokratifråga. Våra liv kommer inte att förändras över en natt av att det här direktivet införs men när Centerpartiet viker sig för att stärka alliansen så är det inte Centerpartiet eller det Centerpartiet tror på som går starkare ur processen. När Sverige viker sig för att hålla ihop EU är det inte Sverige eller det Sverige tror på som går starkare ur processen. Datalagringsdirektivet är inte enda förslaget ifrån EU som syftar till att beröva oss vår integritet. Det är dags att sätta ner foten NU! Bit för bit lämnar vi bort makten över våra liv och makten över våra värderingar. Bit för bit urholkar vi demokratin.

Centerstudenter ser inte lätt på detta svek gentemot det förtroende som medlemskåren givit riksdagsgruppen. Man talar om frihet, rätten till integritet och självbestämmande. Man talar om människan och om att skapa förutsättningar för denne att forma sitt eget liv. Man talar om att vara ”Sveriges öppnaste parti” som står på människornas sida. I praktiken ser vi något helt annat. När det kommer till kritan så är det kanske inte så konstigt ändå att Centerpartiet istället är betraktat som ”Sveriges otydligaste parti”.

0

Din varukorg