Stockholm

Centerstudenter Stockholm är avdelningen i huvudstaden. Vi är störst och liberalast i förbundet, med en aldrig sinande lust till öl och punsch. Här arrangeras talarkvällar, besöks pubar och anordnas det årliga Kräftslaget. Vår politik bygger på liberala värderingar och hederlig debatt. Med saklighet håller vi frihetens fana högt! För frihet, för framgång, för förnuft.

Kontakt
Indra Rehbinder, ordförande
indra.rehbinder@gmail.com
070 415 50 86

Facebookgrupp

Facebooksida

Twitter