Stockholm

Centerstudenter Stockholm är avdelningen i huvudstaden. Vi är störst och liberalast i förbundet, med en aldrig sinande lust till öl och punsch. Här arrangeras talarkvällar, besöks pubar och anordnas det årliga Kräftslaget. Vår politik bygger på liberala värderingar och hederlig debatt. Med saklighet håller vi frihetens fana högt! För frihet, för framgång, för förnuft.

Kontakt
Rasmus Elfström, ordförande
rasmus.elfstrom@centerpartiet.se
073 404 33 02

Facebookgrupp

Facebooksida

Twitter