Stämma

Förbundsstämma 2018

Sverige behöver ett nytt ledarskap för friheten. Då man från både vänster och höger vill gå mot ett protektionistiskt, slutet och kontrollerat Sverige har Centerstudenter en viktig roll att fylla. Förbundsstämman är en policymotor och en ideologisk kompass och inför valrörelsen är dessa verktyg viktigare än någonsin för att centerrörelsen ska visa nytt ledarskap för frihet, öppenhet och liberala värderingar. Centerstudenter träffas därför för uppladdning inför valet, politiska diskussioner och mycket, mycket mer!

År 2018 samlas förbundet för stämma i lärdomens högborg, Uppsala, 20-22 april! Där kommer vi debattera förbundets framtid, politiska inriktning och träffa nya som gamla Centerstudenter. Ett givet tillfälle för de fria tankarna, nya idéerna och rullande hattarna!

Varmt välkomna till Centerstudenters Förbundsstämma 2018!

Vad kostar det?

Deltagaravgiften för förbundsstämman är 450 kr för studerande och 550 kr för knegare.
Där ingår resa, mat, boende (för personer som inte bor i Uppsala) samt stämmobankett.

Hur betalar man?

Du kan betala till vårt bankgiro  5247-7346 eller via Swish till 123 272 1652.

För över 450 eller 550 kr, beroende på din deltagarkategori, och skriv in “Stämma förnamn efternamn” som meddelande. (Men med ditt eget namn såklart!)

Anmälningslänken hittar du här! 

  • Förbundets resepolicy täcker resekostnader för max 1500 kr per person. Om dina resor skulle kosta mer än det kommer du faktureras den överstigande delen av kostnaderna.
  • Om du avanmäler dig utan giltig orsak (vid sjukdom krävs läkarintyg) kommer du att faktureras de faktiska kostnader som förbundet haft för din medverkan vid förbundsstämman. De faktiska kostnaderna uppgår till ca 2500 kr per person.
  • För att din anmälan ska vara giltig krävs att du betalar in anmälningsavgiften. Du måste betala in avgiften senast 7 dagar efter din anmälan har kommit in i formuläret och därefter raderas den. Det sker för att personer inte ska “hålla” platser i listan och försvåra planeringen.
  • Absolut sista dag att betala sin deltagaravgift är den 25 mars även om det är mindre än 7 dagar sen man anmälde sig.
  • Enligt stadgan måste man vara medlem i Centerstudenter minst 40 dagar innan förbundsstämman för att få rösträtt på stämman, d.v.s. den 11 mars. Inga undantag kommer att göras från stadgans tolkning. Om du anmäler dig och ej är medlem kommer en påminnelse om att förnya ditt medlemskap skickas ut.
  • Observera att det inte går att anmäla sig till detta evenemang om man har obetalda fakturor från Centerstudenter sedan tidigare. Är du osäker om du har en obetald faktura kan du vända dig till Generalsekreteraren.

Har du några frågor är du välkommen att fråga stämmogeneral Emma Wiesner på emmawiesner@gmail.com. Motioner till stämman skickas till simon.palme@centerpartiet.se, senast 11 mars.