Sofia Molin presenterar sig för förbundsstämman

0 Skriven av: Admin Kategori: Förbundsstämma, Kandidaturpresentationer

Sofia Molin är förslagen till förbundsstyrelsen

Kära Centerstudenter,

Jag vill härmed be er om att få förnyat förtroende att sitta som ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse under nästkommande verksamhetsår.

Vem jag är tror jag de flesta har fått uppleva och annars lär ni märka det. Men då vi är ett förbund i rörelse kan en presentation vara i sin ordning. Jag är 25 år gammal och härstammar från den skånska meteropolen Stockamöllan men har nu min bas i sundets pärla Helsingborg. Numera stadstjänsteman till vardags samtidigt som jag bland annat ägnar mig åt fortsatt akademisk förkovran på min fritid.

Under mina gångna två år i förbundsstyrelsen har jag fått vara med på en otrolig resa. Organisatoriska koncept har omvärderats, utvecklats och sjösatts. Politiska frön har såtts tidigt för att på lång sikt kunna växa sig starka inför eldsproven. Partistämman i höst och sedermera valet 2018. Allt grundat i vår trygga ideologiska grund som står stadigt när det blåser politiska vindar åt olika håll runt om i världen.

Jag har haft förmånen att leda organisationens internationella arbete under de gångna åren och jag är stolt över vad vi med knappa medel åstadkommit i Centerstudenter International (CSI) under denna tid. Centerstudenter är med och sätter Sverige på den liberala kartan, sprider vår politik, inspirerar och inspireras. Vi har nu exempelvis en superkongress-vår framför oss när våra paraplyorganisationer Lymec och NCF båda har lagt sina årliga kongresser på svensk mark. Jag skulle se det som en ynnest att få fortsätta utveckla detta arbete tillsammans med CSI ytterligare ett år.

Sist men absolut inte minst vill jag uttrycka min tacksamhet till valberedningen som ännu ett år föreslagit mig till ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse. Förtroendet värmer.

Skulle ni ha några frågor, tveka inte att höra av er på diverse tekniska hjälpmedel eller telefon.

Tagga stämma i provinshufvudstaden så ses vi!

Sofia Molin