Samma villkor för alla studenter

0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt

Samma villkor för alla studenter

Det internationella studentutbytet är av hög vikt för Sverige. Det gäller både de svenska studenter som genomför utlandsstudier och de utländska studenter som söker sig hit. Internationella studenter skapar större mångfald och höjer kvaliteten i den högre utbildningen. De förbättrar studenternas nätverk och skapar viktiga utbyten och erfarenheter.

Därför var det upprörande att ta del av Ekots granskning från i tisdags. Kartläggningen visar att studenter från länder utanför Europa får betala långt mycket mer än vad själva utbildningen kostar. Studenterna tvingas betala alltifrån uppåt 20 000 till över 60 000 kronor extra. Det är helt orimligt.

Än värre är det att studenter som inte släpps in i Sverige tvingas betala tusentals kronor i studieavgifter, vilket Sveriges Radio rapporterade om under onsdagen. Personer som nekas visum är rättslösa och har ingen möjlighet att få tillbaka pengar om de inte släpps in i Sverige. Även personer som inte har kunnat studera på grund av att de till exempel lider av allvarliga sjukdomar har nekats återbetalning.

Förhållandena för de utomeuropeiska studenterna är oacceptabla. Vi behöver lagstitftning som skyddar internationella studenter så att de får rätt till återbetalning och inte faller mellan stolarna.

Det är uppenbart att Sverige drar nytta av att erbjuda utbildning åt utländska studenter. Studenter som kommer hit kan arbeta och driva företag. De kan knyta kontakter, bidra till handel med sina hemländer och stärka global utveckling. Förhoppningen måste vara att många stannar efter avslutad utbildning. Samtidigt krävs det inte att en särskilt stor andel av studenterna som kommer hit stannar för att det ska vara finansiellt lönsamt att slopa studieavgifterna.

Låt därför utomeuropeiska studenter komma hit och studera på samma villkor som andra studenter. Inse hur utländska studenter berikar de svenska högskolorna. Se därför till att de får skydd och att ingen tvingas betala för en utbildning som inte går att genomföra på grund av sjukdomsfall eller att de nekats asyl. Uppmuntra studenterna att stanna här, arbeta och bidra. Det är både värdigt och finansiellt gynnsamt.

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter

Caspian Rehbinder
2e vice förbundsordförande Centerstudenter

0

Din varukorg