Revidering av internationella programmet

0 Skriven av: Admin Kategori: CSI, Förbundsstämma

Var med och påverka Centerstudenters internationella policy!

Centerstudenter international håller just nu på att dra igång arbetet med att revidera Centerstudenters internationella program. Är du någon som brinner för mänskliga rättigheter? Eller är du kanske en fena på säkerhetspolitik? Då har du chansen att redan från början vara med och påverka Centerstudenters internationella politik. Kontakta den eller de CSI-ledamöterna som har ansvaret för just dina favoritämnen och för fram vad du tycker CS åsikt bör vara.

Detta kommer sedan sammanställas av CSI och en bearbetad version av internationella programmet kommer läggas fram av förbundsstyrelsen som en ny proposition till stämman 2017.

Så skicka in dina inspel före den 1 december så ser vi tillsammans till att Centerstudenter får sitt bästa internationella program någonsin!

Centerstudenter international genom ordförande
Sofia Molin

• Frihandel och öppna gränser
Eric Lundvall
eric.lundvall@centerpartiet.se

• Internationellt samarbete
Sofia Molin
sofiamariamolin@gmail.com

• Miljö och klimat
Petter Thorin
petter.thorin@gmail.com

• Mänskliga rättigheter
Estrid Faust
estrid.faust@centerpartiet.se

• Säkerhet
Max Eskilsson
max.eskilsson@centerpartiet.se

 

Här hittar du den senaste versionen av det internationella programmet som reviderades på förbundsstämman 2015 i Linköping.

0

Your Cart