Reservation 2. Centerpartiets Ideologi

Reservation 2. Centerpartiets Ideologi 0 Skriven av: Admin Kategori: Framtidsstämma

2. Reservation av Hanna Wagenius och Anna Sandström. Rad 9

Centerstudenters motivering:

“Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.”

Ovan blev formuleringen på en av portalparagraferna i partistyrelsen förslag till idéprogram (rad 9-12). Centerstudenter tycker det är glädjande att man tar Centerpartiets liberalism för självklar. Att sätta liberalism och frihet som ledande värdeord för Centerpartiet kommer dock att vara högst förpliktigande för vår framtid, både ideologiskt och sakpolitiskt. Vi ser därför gärna att betydelsen av dessa ord inte späds ut med andra koncept som i mångt och mycket inte har en entydig definition. Vår reservation, tillsammans med flera ledamöter i partistyrelsen, tydliggör istället frihetsbegreppet och knyter ann det till individens ansvar för sitt eget liv och den starka definitionen av negativa rättigheter. Ett så grundläggande begrepp som frihet måste vara klart och tydligt för alla inom såväl som utom partiet om det ska kunna användas som ett rättesnöre för vår politik.

Centerstudenter har därför reserverat sig till förmån för skrivelsen nedan.

“Centerpartiet är ett liberalt, decentralistiskt parti. Vi anser att människor själva ska styra över sina egna liv utan att utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är ansvariga för sina handlingar.”


Centerstudenter genom Alfred Askeljung

0

Din varukorg