Presentation inför medlemsomröstning Gustav Hemming

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: EP-val Nyheter

Gustav Hemming presentation

Gustav Hemming kandiderar till EU-parlamentet och presenterar sig här för medlemmarna inför medlemsomröstningen.

Vad hade gjort dig till en bra Europaparlamentariker?
Jag har ett långt engagemang i Europafrågor och hyfsat bra kunskaper om EU-politik från mina studier och uppsatser. Jag har också betydande erfarenheter kring hur EU-politiken på gott och ont påverkar regionalt, i regionpolitiken i allmänhet och skärgården i synnerhet. Men min största tillgång är erfarenhet av att genomföra politik genom förhandling och dialog. I Europaparlamentet måste man kunna skapa samarbeten, nätverk och kompromisser för att nå resultat. Det kan jag.

Vilka frågor vill du driva i EP-valet?
Havsmiljö- och fiskefrågor. Regelförenkling och Subsidiaritet. Hållbara transporter över nationsgränserna, ff a bättre sammankoppling av järnvägsnäten för både personer och gods, men även klimatanpassning av flyget Reformer av EU-institutionerna och revitalisering av EU.

Vad är det bästa respektive sämsta med EU i dagsläget?
Det bästa är att EU finns – freden, handeln och rörligheten , men också att det ger verktyg i t ex miljöpolitiken som de enskilda länderna aldrig kan uppnå var för sig. Men miljöpolitiken är inte tillräckligt skarp, bl a bör EU ha en gemensam klimatskatt och tuffare fiskekvoter för industrifisket. Det sämsta är förstås byråkratiska regler, som ofta på grund av otydlighet implementeras orimligt krångligt av medlemslandet Sverige. Baksidan av byråkrati är inte bara administrativa kostnader utan även förkvävda småföretag och förhindrade jobb. Exempelvis är det en självklarhet att vi behöver tuffa regler mot överfisket, men utformningen är alltför snällt mot det storskaliga industrifisket medan det småskaliga, hållbara kustfisket i praktiken har givits en stupstock som omöjliggör generationsskifte. Jag vill att EU-parlamentet ska ha ett särskilt utskott som prövar all ny lagstiftning mot subsidiaritet och ambitionen om minskad byråkrati.

Vilka är unionens största utmaningar den kommande mandatperioden?
Hur Orbaniseringen ska mötas. Flera länder har nu högerpopulistiska regeringar, och i vissa fall görs angrepp på demokratins och rättssamhällets infrastruktur. Det är livsfarligt på flera nivåer: Dels därför att det kan leda till en mindre liberal politik, dels därför att det paralyserar EU och dels därför att EU:s legitimitet bygger på att alla länder är demokratier. Hur vi ska möta Orbaniseringen är komplext. Det krävs både ödmjukhet och tuffhet. Dels behöver beredskapen att slänga ut medlemsländer öka samtidigt som möjligheterna till ett EU i flera nivåer stärks och därmed stärka EU:s kärna. Samtidigt måste EU inse att det inte håller att håller att försöka pressa på EU-länder en politik som medborgarna intensivt motsätter sig. Det gör att EU:s migrationspolitik bör föras med försiktighet, då den har potential att spränga unionen och spela populistiska och extrema krafter i händerna. Generellt behöver vi fortsätta den debatt Emanuel Macron startat om hur EU kan revitaliseras. Vi måste slå vakt om subsidiaritetsprincipen, men bör se positivt på ökat försvarspolitiskt samarbete, möjligheten för EU att utvecklas i olika fart, gemensamma valsedlar och en gemensam koldioxidskatt. Och vi har ett ansvar att delta i debatten och komma med egna alternativa förslag.

Om Centerstudenter hade varit en av EU:s institutioner, vilken hade den då varit?
Centerstudenter är förstås Kommissionen. Med överlägsen sakkunskap styr CS främst genom byråkratisk makt på de inre linjerna höjda ovan partipolitikens stridigheter. En och annan gammal räv skickas fram i offentligheten för att lydigt exekvera den kollektiva sakkunskapen i den större gruppen.

0

Din varukorg