Presentation inför medlemsomröstning Eric Luth

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: EP-val Nyheter

Eric Luth presentation

Eric Luth kandiderar till EU-parlamentet och presenterar sig här för medlemmarna inför medlemsomröstningen.

Vad hade gjort dig till en bra Europaparlamentariker?
Jag tror att det framförallt är två egenskaper som skulle göra mig till en bra Europaparlamentariker: dels att jag är en tydlig och kunnig ideolog som vet vart jag vill, dels att jag snarare tenderar att söka samförstånd än konflikt – självklart med min ideologiska övertygelse som grund. I Europaparlamentet måste man slåss såväl för sina övertygelser som för att få kompromisser till stånd. Därom tror jag att jag hade lyckats väl.

Vilka frågor vill du driva i EP-valet?
När EP-valet äger rum förväntas min magisteruppsats med inriktning på europeisk litteratur och identitet vara klar. Jag brinner för frågor som rör europeisk utbildning, kultur och konstitution, och skulle vilja driva liknande frågor i EP-valet. Det handlar om hur vi stärker EU som politiskt projekt, hur den europeiska gemenskapen kan bli starkare och hur Erasmus-programmet kan förbättras – helt enkelt hur vi för Europa framåt, idag och för kommande generationer. Det är den typen av frågor jag personligen brinner mest för. I de frågor där partiet har profilerat sig är jag främst intresserad av migrationsfrågor.

Vad är det bästa respektive sämsta med EU i dagsläget?
Det bästa med EU är såklart att jag har fått växa upp i en union och på en kontinent med fred, frihet och marknadsekonomi, där både jag och de varor och tjänster jag säljer kan röra sig fritt. Det sämsta är att unionen inte är starkare – den europeiska integrationen måste fortgå för att vi ska kunna lösa de stora utmaningar som kontinenten står inför. Men som en av EU:s grundare, den franske affärsmannen och politikern Jean Monnet, en gång konstaterade, utvecklas EU oftast av sina nederlag. Så det sämsta har stor potential att bli bra det också.

Vilka är unionens största utmaningar den kommande mandatperioden?
EU överskuggas idag politiskt i allt väsentligt av migrationskrisen, som egentligen i magnitud har minskat de senaste åren. Vad migrationskrisen har visat är att EU inte har ett tillräckligt mandat att verka när det väl behövs. Rådet har alldeles för stor makt att obstruera, trots att det inte är direkt demokratiskt valt. Att stärka det folkvalda parlamentet och kommissionens roll är ett måste, för att EU ska kunna agera när medborgarna efterfrågar det. Det finns ett stort folkligt stöd för EU att agera i migrations-, säkerhets-, terror- och miljöfrågor, men rådet är för motsträvigt. Det måste Europaparlamentet arbeta för att ändra på under den kommande mandatperioden.

Om Centerstudenter hade varit en av EU:s institutioner, vilken hade den då varit?
Oj, bra fråga. Kanske den Europeiska revisionsrätten? Centerstudenter – den ideologiska vakthunden som slår vakt om att Centerpartiet följer rätt linje och att saker och ting sköts på rätt sätt.

0

Din varukorg