Presentation inför medlemsomröstning Emma Wiesner

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: EP-val Nyheter

Emma Wiesner presentation

Emma Wiesner kandiderar till EU-parlamentet och presenterar sig här för medlemmarna inför medlemsomröstningen.

Vad hade gjort dig till en bra Europaparlamentariker?
Därför att jag som energiingenjör med en fot i centerrörelsen och en fot i energibranschen och industrin både har den tekniska kompetensen och de ideologiska visionerna som krävs av en Europaparlamentariker som vill göra verklig skillnad i klimatfrågan. Jag har varit medlem i Centerrörelsen i 13 år och känner rörelsen, samtidigt som jag också jobbar med miljö- och klimatfrågor dagligen. Jag tror att jag har ambitionen, nyfikenheten och passionen som krävs!

Vilka frågor vill du driva i EP-valet?
Jag brinner för tre huvudfrågor i det Europeiska samarbetet – klimatet, företagsamheten och att värna om EU:s 4 friheter! Som energiingenjör med ett stort hjärta och passion för energi- och klimatfrågor ligger EU:s gemensamma klimatarbete varmt om hjärtat. För att uppfylla Parisavtalet, nå 2-gradersmålet och skapa ett hållbart Europa behöver vi jobba mer med handelssystemet med utsläppsrätter, Cirkulär ekonomi och Energiunionen.

Den andra frågan jag vill driva är synen på företagsamhet, företagsklimat och näringslivsfrågor i Europa. Ett av EU:s huvudsyften är att värna om den inre marknaden och då måste ett parti om Centerpartiet stå upp mot regelkrångel och driva på för ett effektivare regelverk (bl.a. genom REFIT och Better Regulation). Slutligen så tycker jag att vi liberaler måste stå upp för det Europiska samarbetet och kunna leverera visioner för EU:s framtid. Min tredje huvudfråga kommer därför att vara att försvara och värna om de 4 friheterna som unionen bärs upp utav. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor är och ska förbli unionens huvudsyften, jag vill se ett effektivare EU som verkligen levererar det! Inte nödvändigtvis smalare men vassare – utan grönare och effektivare!

Vad är det bästa respektive sämsta med EU i dagsläget?
Det sämsta med EU just nu är Socialdemokratiska politiker som försöker rädda dålig politik med mer politik. EU sväller samtidigt som man tappar förtroende runt om i Europa. För att bota missnöjet så greppar man från vänster efter fler politikområden att styra över, utan att reflektera över sin egen relevans. Ett exempel på detta är den sociala pelaren, ett socialistiskt försök till att lappa ihop olika socialförsäkringssystem och sociala villkor i Europa istället för att lösa de verkliga problemen i medlemsländerna. Andra exempel förslag om att ge EU beskattningsrätt eller regelverk som blir på tok för detaljerade för företagare att sätta sig in i. Mer EU är inte automatiskt bra EU. När förtroendet för EU är skakigt och då människor upplever att makten flyttat allt långt ifrån dem, så är det viktigt med ett relevant EU som kämpar för rätt saker. För mig handlar det om att värna de grundläggande friheterna för rörlighet och ett gemensamt klimatarbete!

Det bästa med EU är den gemensamma möjligheten att driva effektiv klimat- och miljöpolitik! Klimatfrågan känner inga gränser – därför behövs samarbete!

Vilka är unionens största utmaningar den kommande mandatperioden?
Att behålla sin relevans! Att se till att EU fokuserar på rätt saker för att behålla sin legitimitet och trovärdighet, trots att olika politiska vindar blåser genom Europa. Vad som händer efter Brexit kommer att bli avgörande för Europas framtid. Jag ser därför att EU måste jobba mer med sin migrationspolitik, yttre gränser, harmoniseringar på den inre marknaden och klimatpolitik som skapar resultat. Utmaningarna för kommande parlamentariker blir att lyckas visa de många fördelarna som finns med EU-samarbete!

Om Centerstudenter hade varit en av EU:s institutioner, vilken hade den då varit?
Europeiska revisionsrätten – en lillgammal institution som tycker om att bli lyssnad på och som inte har några problem med att tala om för andra när dem har fel! Det är inte alla som vet om att dem finns, men fyller en viktig funktion och ser till att pengar spenderas på rätt sätt och på rätt saker. Förmodligen tycker revisionsrätten också mycket om punsch.

0

Din varukorg