Presentation inför medlemsomröstning Emanuel Örtengren

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: EP-val Nyheter

Emanuel Örtengren presentation

Emanuel Örtengren kandiderar till EU-parlamentet och presenterar sig här för medlemmarna inför medlemsomröstningen.

Vad hade gjort dig till en bra Europaparlamentariker?
Jag kan bidra till Europaparlamentet med tre viktiga kompetenser. För det första har jag goda
sakkunskaper inom utrikes- och säkerhetspolitik efter att ha studerat i Frankrike och Kanada och
praktiserat för Centerpartiet i Washington DC. För det andra har jag språklig och kulturell
kompetens från mina fyra år som utlandssvensk. Sist men inte minst har jag skarpa skriv- och
debattförmågor som jag vässar dagligen i mitt nuvarande jobb på tankesmedjan Timbro.

Vilka frågor vill du driva i EP-valet?
Jag vill se ett innovativt, rörligt och starkt Europa. Sakpolitiskt innebär det att jag vill fokusera på
tre områden:
1. Utveckla den inre marknaden. För att göra Europa mer innovativt behöver vi en inre marknad
inte bara för varor utan också för tjänster och på det digitala området.
2. Fri rörlighet för studenter såväl som arbetare. För att både studenter och arbetare ska
kunna dra nytta av den fria rörligheten inom EU behöver vi utveckla ett europeiskt
utbildningsområde och avreglera fler skyddade yrken.
3. Fördjupat försvarssamarbete och en starkare utrikespolitik. Det permanenta och
strukturerade samarbetet, Pesco, är ett viktigt första steg för att EU-länder tillsammans ska kunna
utveckla bättre försvarsförmågor. Jag skulle även vilja se gemensamma europeiska sanktioner
mot Putins närmaste krets i form av en Magnitskij-lagstiftning på EU-nivå.

Vad är det bästa respektive sämsta med EU i dagsläget?
Det bästa är den inre marknaden och principen om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och
människor. Det sämsta är det utbredda slöseriet med EU-medel, inte minst inom ramen för
jordbrukspolitiken (så som den ser ut i dag) och regionstöden.

Vilka är unionens största utmaningar den kommande mandatperioden?
EU utmanas framför allt av förändringar i omvärlden: dels ett mer inåtvänt USA och dels
Ryssland och Kina som båda motarbetar de liberala värderingar som EU står för. EU:s största
utmaningar handlar därför om att försvara den liberala, regelbaserade ordningen, främst i
handels- och säkerhetspolitiken.

Om Centerstudenter hade varit en av EU:s institutioner, vilken hade den då varit?
Centerstudenter är först och främst en idémaskin vars EU-politik sätter upp viktiga prioriteringar
för unionen som helhet. På det sättet påminner vi mest om EU-kommissionen.

0

Din varukorg