Politiska program

Här finner du de politiska program som har antagits av Centerstudenters förbundsstämma. I dessa finner du våra ställningstaganden inom flertalet olika områden.

Utbildningspolitiskt program


Miljöpolitiskt

Miljöpolitiskt program


Bostadpolitiskt program framsida
Bostadspolitiskt program 


 

Demokratipolitiskt program


 

Internationellt program


 

Ekonomiskpolitiskt program


 

Socialpolitiskt program