Politiska program

Här finner du de politiska program som har antagits av Centerstudenters förbundsstämma. I dessa finner du våra ställningstaganden inom flertalet olika områden.

 

 

Utbildningspolitiskt

Utbildningspolitiskt program [PDF] 


Miljöpolitiskt

Miljöpolitiskt program [PDF]


Bostadpolitiskt program framsida
Bostadspolitiskt program [PDF]  

 


 

Demokratipolitiskt framsida

Demokratipolitiskt program [PDF]


 

Internationellt- och säkerhetspolitiskt framsida

Internationellt- och säkerhetspolitiskt program [PDF]


 

Arbetsmarknadspolitiska framsida

Arbetsmarknadspolitiskt program [PDF]


 

Socialpolitiskt framsida

Socialpolitiskt program [PDF]