Partistämma: Dag 2

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Nyheter, Partistämma 2017

Första dagen med behandling av program och motioner

Och Centerstudenter har självklart debatterat för liberala idéer i plenum!

Ekonomisk politik – Centerstudenters segrar

Dagen inleddes med med behandling av punkten “Skatter” där även Centerstudenters motion “Ekonomisk politik för en värld i rörelse” behandlades. Många av våra förslag och reservationer antogs av stämman, och vi är både glada och stolta att ha påverkat Centerpartiets politik i en liberal riktning!

Bland annat så beslutade stämman att Centerpartiet ska verka för ett transparent skattesystem, med effektiva skatter med så små negativa effekter som möjligt på jobb, företagande och tillväxt samt att Centerpartiet ska verka för för att sänka skatten på arbete och höja den på konsumtion. Stämman ställde sig även bakom att Centerpartiet ska verka för att kraftigt sänka skattetrycket, att den allmänna löneavgiften tas bort , för att ta bort 3:12-reglerna samt för att den allmänna löneavgiften tas bort.

Centerstudenter har även tagit strid för att sälja statliga företag och riskkapitalbolag. Glädjande nog klubbade stämman igenom att Centerpartiet ska verka för att snarast möjligt sälja SAS, Vattenfall och Svenska Spel. Samt att när det är marknadsmässigt lägligt att avskaffa eller sälja Apoteket, Apoteksgruppen i Sverige, Business Sweden, Green Cargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Metria, Orio, SBAB, Statens bostadsomvandling, Sveaskog, Svevia, Svensk Bilprovning, Svensk Exportkredit, Svenska rymdaktiebolaget, Telia Company och Vasallen verka för det.

Centerstudenter fick även igenom en hel del politik inom det ekonomiska området. Bland annat om att partiet ska verka för en regionalisering av skattebaser – utan att kommuner och småföretag ska drabbas av mer krånglig byråkrati. Vi fick även igenom att det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete och att kommuner ska få behålla mer när invånare i kommunen går från bidrag till arbete. Det ger kommuner incitament att satsa på ett klimat för fler jobb, företagande och en starkare tillväxt.

 

Besök på Barsebäck med Uniper

Centerstudenter bjöd idag även in alla Centerpartister till studieresa på Barsebäcks kärnkraftverk! På partistämman ligger bland annat ett förslag till ett nytt miljöpolitiskt program för Centerpartiet, vilket kommer att behandlas på söndag. I programmet finns en skrivning som lyder: “Centerpartiet vill att Sverige ska ha ett helt förnyelsebart elsystem som är flexibelt och pålitligt. För att nå dit krävs utbyggd överföringskapacitet och smarta elnät, satsningar på småskalig och förnybar energiproduktion, ökad användarflexibilitet och energilagring.” Mot detta har Centerstudenter reserverat sig till förmån för en teknikneutral skrivning, där “förnyelsebart” byts ut mot “fossilfritt”. Detta blir teknikneutralt i den mån att även kärnkraften också kan tas med i målbilden, vilket kan anses vara kontroversiellt ur ett Centerperspektiv med en lång historia av kärnkraftsmotstånd.

För att gå från ord till handling bjöd därför Centerstudenter in alla Centerpartister och deltagare på Centerpartiets partistämma till ett studiebesök till Barsebäcks kärnkraftverk, i samarbete med energiföretaget Uniper. Där pratade vi bland annat om kärnkraftens roll som fossilfri energikälla i Sverige men framförallt globalt. Med 82% fossil energi behövs alla lösningar. Vi fick även dra på oss skyddskläderna och besöka Barsebäcks reaktorhall. Där monterar man just nu ner anläggningen och vill bli världsbäst på nedmontering och strålsäkerhet.

Vi vill tacka våra guider och talare Lina och Maria från Uniper för ett mycket spännande besök!

Europapolitiken – Viktiga beslut

Under dagen har även kapitlet “En ansvarsfull internationell agenda” behandlas, och även där hade Centerstudenter både en motion och viktiga frågor som vi tog strid för. En viktig fråga som stämman klubbade igenom är att Centerpartiet ska verka för att införa en offentlighetsprincip i hela den Europeiska Unionens arbete, vilket bland annat innefattar att offentliggöra omröstningar i ministerrådet och trialogmöten.

Även i migrationspolitiken har partiet antagit flera viktiga sägelser, däribland att EU:s gränsmyndighet Frontex ska få de nödvändiga resurser som krävs samt att Centerpartiet ska verka för en gemensam och harmoniserad migrationspolitik där medlemsstaterna delar ansvar. Vidare beslutades det även om säkerhetspolitiska åtgärder som Centerstudenter arbetat för. Centerpartiet ska nu verka för att EU ska få ett större ansvar på försvars- och säkerhetsområdet, att EU ska få tydligare mandat för gemensamma åtaganden inom gränsöverskridande brottslighet samt för ett samarbete mellan medlemsstaternas polis och rättsvårdande myndigheter i medlemsstaterna. Stämman gav även gehör för att partiet ska verka för att sanktioner ska verkställas och bli mer kännbara för de stater som inte lever upp till sina åtaganden.

Centerpartiets stämma tog även ställning för att EU ska göra mindre inom folkhälsa och regional utveckling samt de delar inom sysselsättning och socialpolitik som inte direkt härrör till den inre marknaden samt att man ska avstyrka planerna på social pelare och socialt protokoll.

Den internationella politiken är otroligt viktig för Centerstudenter, och det är mycket glädjande att se så många av våra tankar och förslag blivit partiets politik under stämman!

Vi vill tacka alla stämmodeltagare för intressanta debatter, och vi ser fram emot fortsatta förhandlingar!

 

 

0

Din varukorg