Oskar Qvarforts kandidatpresentation

0 Skriven av: Naod Habtemichael Kategori: Förbundsstämma, Kandidatpresentationer 2020
Oskar Qvarfort presenterar sig för förbundsstämman

Ärade Centerstudenter,

Det är med stor glädje jag för tredje året ber om ert förtroende att få vara med och leda detta ädlaste av förbund. Mitt namn är Oskar Qvarfort och jag studerar till vardags i Uppsala dit jag flyttande från Göteborg för snart fyra år sedan. Innevarande termin studerar jag teoretisk filosofi men plockar åter upp juridikstudierna till hösten då det börjar kännas dags att bli klar.

 

När jag för första gången erhöll ert förtroende så stod ett mycket spännande verksamhetsår för dörren. En ny ordförande och en ny uppsättning ledamöter gavs ansvaret att leda organisationen genom en malande valrörelse och en slitsam höst med en regeringsbildningsprocess som aldrig ville ta slut.

När jag i fjol bad om ert förtroende att axla rollen som vice ordförande stod ett lika minst lika spännande år framför oss; ett verksamhetsår som inleddes med ett närmast maniskt kampanjande för att ge ny energi till EU och skicka en centerstudent till Bryssel. Efter det kom en höst där vi lånade ut vår ordförande till en förvuxen småstad på västkusten, förberedde stordåd till Centerpartiets partistämma och avslutade året med att behöva lägga om verksamheten till följd av en global pandemi.

En del i mig hoppas att det kommande verksamhetsåret inte ska bli fullt lika spännande men att döma av tidigare erfarenheter så är det nog klokt att förbereda sig för det.

 

Jag söker förnyat förtroende då jag har idéer kvar att förverkliga och mycket kvar att lära. Med ert förtroende skulle mina främsta prioriteringar det kommande verksamhetsåret vara:

  • Centerstudenter i ett nytt decennium

Världen förändras, så även Centerstudenter. Som organisation har vi mycket att vara stolta över och lära oss av tidigare vinster men vår ljusnande framtid behöver alltjämt förverkligas. Med en ny ordförande och styrelse kommer nya idéer och jag ser min roll i att hjälpa dem förverkliga sin och förbundets potential.

  • Växa och slå rot

Frihet, framtidstro och förkovran är värden som delas av många, något som inte minst kan märkas på det genomslag vi fick i de båda valrörelserna. Samtidigt har det inte översatts i den medlemsutveckling vi hade kunnat önska. Vi måste därför se till att skörda det vi odlat och fortsätta locka till oss de skarpaste frihetliga hjärnorna. Vi behöver samtidigt se till att alla kan dra nytta av sitt medlemskap och behöver därför prioritera medlemsnytta och lokalt engagemang. I det arbetet hoppas jag kunna bidra med idéer för hur avdelningarna ska kunna odla sin särprägel och skapa långsiktiga förutsättningar för den egna tillväxt.

  • Växla upp idémotorn

Centerstudenter sätter idéerna främst och det är ett motto som förpliktigar. Vi behöver fortsätta utmana gamla sanningar och hitta nya lösningar. Vi behöver inkludera fler i arbetet och hitta nya vägar att nyttja den oerhörda kompetens som finns i vår medlemskår. Det innebär också ett fortsatt påverkansarbete gentemot partiet och allmänheten där vi inte får rädas de svåra frågorna. I det hoppas jag kunna bidra med en hel del egna idéer och texter utöver att assistera andra.

 

Jag är tacksam för valberedningens förtroende och ber nu ödmjukast om ert i att få fortsätta vara med och leda förbundet från posten som vice förbundsordförande.

 

Har ni några som helst frågor om mig eller min kandidatur är det bara att höra av sig genom lämpligt medium.

Allas eder,

Oskar Qvarfort

@OskarQvarfort  / Oskar.Qvarfort@Centerpartiet.se

0

Din varukorg